K-PAK® 5L

Preparat silikonowy o fizycznym sposobie działania w stosunku do szkodników. Preparat K-PAK nie jest środkiem ochrony roślin i nie zawiera żadnych chemicznych substancji czynnych.

Wykazuje skuteczność w zwalczaniu szkodników (m.in. mszyc i przędziorków) występujących powszechnie i corocznie, często w dużych liczebnościach na wielu gatunkach roślin.

Okres prewencji dla pszczół

nie dotyczy

Okres ważności:

4 lata

Dostępne opakowania:

1 l, 5 l

SKUTECZNIE ZWALCZA PRZĘDZIORKI I MSZYCE

Uprawa

Szkodnik

Zalecana dawka

Termin stosowania

Drzewa owocowe ziarnkowe (jabłoń, grusza) i pestkowe (śliwa, wiśnia, czereśnia, morela, brzoskwinia)

mszyce, przędziorki

200ml na 100ml wody

Stosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii szkodników. Preparat utrzymuje swoją skuteczność do 14 dni po zabiegu. W razie konieczności zabieg powtórzyć po 14 dniach.

Śliwa, jabłoń, grusza

larwy miseczników

100-150ml na 100l wody

Stosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii szkodników. Preparat utrzymuje swoją skuteczność do 14 dni po zabiegu. W razie konieczności zabieg powtórzyć po 14 dniach.

Rośliny jagodowe (porzeczka, malina, truskawka)

mszyce, przędziorki

200ml na 100l wody

Stosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii szkodników. Preparat utrzymuje swoją skuteczność do 14 dni po zabiegu. W razie konieczności zabieg powtórzyć po 14 dniach.

Pomidory, fasola, bób, burak ćwikłowy, skorzonera, szpinak, rabarbar, mak

mszyce

50-100ml na 100l wody

Stosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii szkodników. Preparat utrzymuje swoją skuteczność do 14 dni po zabiegu. W razie konieczności zabieg powtórzyć po 14 dniach.

Pomidor, ogórek i inne dyniowate, fasole i inne rośliny motylkowe grubonasienne

przędziorki

200ml na 100l wody

Stosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii szkodników. Preparat utrzymuje swoją skuteczność do 14 dni po zabiegu. W razie konieczności zabieg powtórzyć po 14 dniach.

Rośliny kapustowate (kapusta włoska, jarmuż, kapusta pekińska, brokuły, kalafiory)

mączlik warzywny

100ml na 100l wody

Stosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii szkodników. Preparat utrzymuje swoją skuteczność do 14 dni po zabiegu. W razie konieczności zabieg powtórzyć po 14 dniach.

Rośliny ozdobne

mszyce

przędziorki

50-100ml na 100l wody

100-150ml na 100l wody

Stosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii szkodników. Preparat utrzymuje swoją skuteczność do 14 dni po zabiegu. W razie konieczności zabieg powtórzyć po 14 dniach.

  • Po rozcieńczeniu w wodzie i pryskaniu porażonej rośliny produkt szybko rozprzestrzenia się na potraktowanej powierzchni, a następnie tworzy strukturę siatkową (oddychający film). Powstała struktura bardzo szczelnie osłania szkodniki i neutralizuje je, prowadząc ostatecznie do śmierci.
  • K-PAK nie jest środkiem ochronnym roślin i nie zawiera żadnych chemicznych substancji czynnych.
  • Preparat K-PAK jest skuteczny w zwalczaniu szkodników (w tym mszyc i przędziorków) występujących powszechnie i corocznie, często licznie na wielu gatunkach roślin.
  • Zalecenia dotyczące stosowania preparatu K-PAK opracowano na podstawie polowych badań skuteczności przepracowanych przez Zespół Badaczy ds. Oceny Skuteczności Działania, Nematocydów, Bioregulatorów i Herbicydów Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Informacje

  • NIE DOTYCZY.

  • H319 – Działa drażniąco na oczy. H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P261 – Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. P273 – Unikać uwolnienia do środowiska. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem.

Sprawdź pozostałe produkty