IN-FRUTTO®

IN-FRUTTO jest wysoce skoncentrowanym płynnym produktem nawozowym, opartym na specjalnie ukierunkowanych ekstraktach roślinnych i mikroelementach. IN-FRUTTO jest naturalnym produktem pochodzenia roślinnego. Produkt jest uzyskiwany w wyniku specjalnego procesu infuzji w niskiej temperaturze. Mikroelementy zawarte w produkcie występują w postaci dostępnej i łatwo przyswajalnej dla roślin formy. Cynk oraz mangan są pierwiastkami niezbędnymi dla prawidłowego  wzrostu i rozwoju roślin. Cynk pozwala na zwiększenie odporności roślin oraz ograniczenie rozwoju infekcji, a ponadto odgrywa ogromną rolę w pobieraniu oraz wykorzystaniu azotu w roślinie. Mangan odgrywa ważną rolę w procesach fizjologicznych roślin, m.in. fotosyntezie, a także wspomaga roślinę w tworzeniu odporności na czynniki stresowe.

Składniki pokarmowe:

Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie - 0,5 % (m/m);
Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie - 1,9 % (m/m).

Stosowanie środka

drzewa owocowe (jabłoń)

okres ważności:

2 lata

dostępne opakowania:

1 l, 10 l

SZYBKA REGENERACJA ROŚLINY PO OKRESACH STRESU, DŁUGOTRWAŁE DZIAŁANIE

Uprawa

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania/ha

Termin stosowania

Rekomendacje stosowania

Drzewa owocowe (jabłoń)

10 l

Pierwszy zabieg wykonać najlepiej podczas pękania pąków liściowych*. Powtórzyć aplikację nalistną 2-4 razy w odstępie 2 tygodni. Dodatkowo 1 aplikacja podczas opadania liści, przed zimowaniem.

*zabieg można także wykonać później tj. na przykład po BBCH 73 – początek opadania owoców (czerwcowe opadanie), bierzemy pod uwagę przebieg warunków pogodowych.

Najlepsze działanie produktu uzyskuje się przy aplikacji preparatu na suchą roślinność przy zachmurzonym niebie.

 • Jest wchłaniany przez liście roślin i działa silnie systemicznie, umożliwiając jego transport do obwodowych organów rośliny.
 • Umożliwia szybką regenerację roślin po okresach stresu oraz stymuluje je do obrony przed negatywnym wpływem czynników środowiskowych.
 • Działa od dwóch do trzech tygodni, po których może być konieczna kolejna aplikacja produktu płynnego (w zależności od warunków pogodowych i wystąpienia czynników powodujących stres dla rośliny np. presja szkodników. Podczas stosowania nawozu w sadach jabłoniowych zaobserwowano jego korzystny wpływ na ograniczenie obecności szkodników, takich jak:
  - bawełnica korówka (Eriosoma lanigerum),
  - mszyca jabłoniowa (Aphis pomi),
  - mszyca jabłoniowo-babkowa (Dysaphis (Pomaphis) plantaginea).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: jabłoń – 3-6 zabiegów.

Informacje

 • – Nie zawiera pestycydów

  – Mikroelementy zawarte w produkcie występują w formie schelatowanej, która jest najlepiej pobieraną i przyswajalną przez rośliny/kukurydzę

  – Uzyskiwany w wyniku specjalnego procesu fermentacji

  – Nie stwarza ryzyka pojawienia się pozostałości w glebie ani w uprawie

  – Wchłaniany przez liście i korzenie roślin, a następnie transportowany do obwodowych organów rośliny

  – Umożliwia szybką regenerację roślin po okresach stresu oraz stymuluje je do obrony przed stresami środowiskowymi.

  – Ekstrakty roślinne działają jako naturalne aktywatory fizjologii roślin

  – Działa od dwóch do trzech tygodni (w zależności od warunków pogodowych i presji szkodników)

Sprawdź pozostałe produkty