K-PAK®

Produkt K-Pak® to preparat silikonowy o działaniu fizycznym, w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczonym do zwalczania szkodników, w tym przędziorków i mszyc, w uprawach roślin sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych. K-Pak® nie jest tradycyjnym środkiem ochrony roślin. Preparat stosuje się interwencyjnie w momencie pojawienia się na roślinach pierwszych kolonii szkodników.

 

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l

Stosowanie środka:

 • drzewa owocowe ziarnkowe (jabłoń, grusza) i pestkowe (śliwa, wiśnia, czereśnia, morela, brzoskwinia),
 • rośliny jagodowe (porzeczka, malina, truskawka),
 • pomidor, fasola, bób, burak ćwikłowy, skorzonera, szpinak, rabarbar, mak
 • ogórek i inne dyniowate, fasola i inne rośliny motylkowe grubonasienne
 • rośliny kapustowate (kapusta włoska, jarmuż, kapusta pekińska, brokuły, kalafiory)
 • rośliny ozdobne

Zalety produktu

1. Wysoka skuteczność i szybkość działania

Przy prawidłowo wykonanym zabiegu skuteczność w zwalczaniu uciążliwych szkodników sięga nawet 100% (rabarbar po 14 dniach od zabiegu).

2. Stosowanie w szerokim zakresie upraw

Zwalcza szkodliwe owady i roztocza żerujące na wielu roślinach uprawnych (sadowniczych, warzywnych oraz ozdobnych). Znajduje zastosowanie w ochronie upraw, dla których nie ma obecnie zarejestrowanych tradycyjnych środków owadowbójczych czy przędziorkobójczych, np. ogórek i pomidor w polu (przędziorki), drzewa owocowe – jabłoń i wiśnia (larwy miseczników).

3. Niskie dawki produktu

Mniejsze dawki (nawet do 10x) w porównaniu do tradycyjnych pestcydydów dostępnych na rynku.

4. Elastyczność stosowania

Można stosować wielokrotnie w trakcie całego sezonu wegetacyjnego.

5. Brak negatywnego wpływu na pszczoły

Przeprowadzone badania oraz ocena ryzyka produktu K-PAK na pszczołę miodną wykazały, że produkt nie powoduje negatywnego wpływu na pszczoły. Mimo to, produkt należy stosować poza okresami aktywności pszczół.

6. Nie powoduje uodpornienia się szkodników

Nie powoduje selekcji ras odpornych szkodników ze względu na fizyczny mechanizm działania.
Zwalcza szkodniki, które szybko uodparniają się na działanie tradycyjnych środków ochrony roślin. Produkt wpisuje się w strategię antyodpornościową.

7. Umożliwia uprawę roślin bez pozostałości pestycydów

Produkt nie zawiera żadnych chemicznych substancji czynnych zawartych w tradycyjnych pestycydach (brak problemu pozostałości tych substancji w plonach rośliny chronionej).

Regulacje prawne - bezpieczeństwo produktu

K-PAK nie jest chemicznym środkiem ochrony roślin w rozumieniu Rozporządzenia WE Nr 1107/2009.

 

Polimery zawarte w preparacie K-PAK znajdują się na liście ORGANIC MATERIALS REVIEW INSTITUTE (OMRI) w Stanach Zjenoczonych Ameryki.

W związku z tym mogą być stosowane w certyfikowanej produkcji ekologicznej zgodnie z przepisami programu USDA National Organic Program.

 

Składniki K-PAK są wymienione w następujących wykazach chemicznych: European Inventory of Existing Chemical Substances (EINECS), TSCA Chemical Substance Inventory US EPA, Japanese Existing and New Chemical Substances (ENCS), Australian Inventory of Chemical Substances (AICS), ECL, PICCS CHINA, Canada Non-Domestic Substance List (NDSL). Są to obecnie istniejące systemy informacji o substancjach chemicznych dopuszczonych do obrotu na terenie danego kraju lub regionu.

Dla wszystkich monomerów kopolimerów silikonowych zawartych w preparacie zostały spełnione warunki rejestracyjne wymagane Rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej.

 

Zalecenia dotyczące stosowania preparatu K-PAK opracowano na podstawie polowych badań skuteczności przeprowadzonych przez Zespół Badawczy

ds. Oceny Skuteczności Działania Zoocydów, Nematocydów, Bioregulatorów

i Herbicydów Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Informacje

 • STOSOWANIE Z INNYMI INSEKTYCYDAMI I AKARYCYDAMI

   

  W przypadku dużego nasilenia szkodników, zwłaszcza tych trudno zwalczanych, K-PAK można stosować łącznie z tradycyjnymi insektycydami np. zawierającymi substancję aktywną abamektyna, takim jak GROT 18 EC. Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazują pełną kompatybilność środków Grot 18 EC i K-PAK.

   

  Łączne stosowanie preparatu K-PAK z tradycyjnymi insektycydami czy akarycydami jest bardzo praktycznym rozwiązaniem i pozwoli na skuteczniejsze zwalczanie szczególnie uciążliwych szkodników. Stosując takie mieszaniny uzyskujemy połączenie w jednym zabiegu dwóch mechanizmów działania na szkodniki: fizycznego oraz biochemicznego. Takie rozwiązanie pozwala na zredukowanie selekcji form odpornych szkodników na stosowany tradycyjny środek owadobójczy. K-PAK ponadto zwiększa przyczepność i powoduje lepsze rozprowadzenie tradycyjnego środka ochrony roslin na powierzchni roślin.

   

  W momencie kontaktu szkodnika (np. mszyc) z wodą, następuje zamykanie ich aparatów oddechowych, co prowadzi do inaktywacji szkodnika. Natomiast w momencie pełnego wyschnięcia liści, mszyce ponownie przywracają swoje procesy życiowe.  Przy użyciu produktu K-PAK zwilżalność jest bardzo wysoka, w wyniku czego woda lub środek ochrony roślin dostaje się do środka ogranizmu owada, powodując jego zamieranie.

   

  Przed zastosowaniem mieszaniny zbiornikowej preparatu K-PAK z każdym innym środkiem ochrony roślin, należy taką mieszaninę każdorazowo sprawdzić pod względem zgodności fizycznej oraz w celu wykluczenia ewentualnej fitotoksyczności.

   

  STOSOWANIE Z FUNGICYDAMI

  W przypadku konieczności wykonania zabiegu przeciwko chorobom grzybowym, zabieg wybranym fungicydem w stężeniu określonym w jego etykiecie, należy wykonać nie wcześniej niż po upływie 3 dni od zastosowania na roślinie preparatu K-PAK.

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość preparatu K-PAK wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Następnie ciecz dokładnie wymieszać.

   

  W przypadku łącznego stosowania K-PAK ze środkami ochrony roślin należy najpierw przygotować ciecz użytkową środka ochrony roślin, a następnie dodawać K-PAK. Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz roboczą zużyć w tym samym dniu, w którym została przygotowana.

 • Preparat utrzymuje swoją skuteczność do 14 dni po zabiegu. W razie konieczności zabieg należy powtórzyć po 14 dniach. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych oraz ręcznych. Zastosowanie preparatu K-PAK nie wymaga dodatku adiuwantów do cieczy użytkowej.

   

  Dostępne opakowania produktu K-PAK: 1 l, 5 l

  1. Preparat należy stosować poza okresami aktywności pszczół, na rośliny suche i nieuszkodzone.
  2. Preparat należy stosować rano lub wieczorem, w ciągu dnia, jedynie w trakcie pochmurnej pogody, dokładnie pokrywając cieczą użytkową wszystkie miejsca, gdzie żerują szkodniki.
  3. Preparatu nie należy stosować na co najmniej 2 godziny przed spodziewanym opadem deszczu, gdyż grozi to zmyciem preparatu z opryskiwanych powierzchni roślin i obniżeniem skuteczności.
  4. W przypadku zwalczania przędziorków należy dokładnie opryskać dolną i górną stronę liścia.
  5. Podczas opryskiwania nie dopuścić do ściekania cieczy roboczej z liści, by nie stwarzać ewentualnego zagrożenia dla roślin bardziej wrażliwych.
  6. W trakcie przeprowadzonych badań fitotoksyczności preparatu K-PAK na wybranych gatunkach i odmianach roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych, nie stwierdzono żadnych objawów fitotoksyczności. Zaleca się jednak aby przed użyciem preparatu wykonać zabieg próbny na kilku roślinach opryskiwanych po raz pierwszy, w celu sprawdzenia czy nie wystąpią objawy fitotoksyczności.
  7. Preparatu nie należy stosować łącznie z adiuwantami lub środkami zwilżającymi.
  8. Preparat stosować wyłącznie w zalecanych stężeniach.
  9. Ilość wody użytej do zabiegu należy dostosować do wielkości i zagęszczenia roślin uprawnych.
  10. W przypadku dużego nasilenia szkodników, zwłaszcza tych trudno zwalczanych, K-PAK można stosować łącznie z tradycyjnymi insektycydami np. ze środkiem Grot 18 EC. Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazują pełną kompatybilność środków Grot 18 EC i K-PAK. Przed zastosowaniem mieszaniny zbiornikowej preparatu K-PAK z każdym innym środkiem ochrony roślin, należy taką mieszaninę każdorazowo sprawdzić pod względem zgodności fizycznej oraz w celu wykluczenia ewentualnej fitotoksyczności.
  11. Okres ważności produktu: 4 lata

Mechanizm działania K-PAK

K-PAK jest produktem silikonowym opartym na nowoczesnej technologii,

o fizycznym sposobie działania w stosunku do szkodników. Główny składnik preparatu K-PAK to modyfikowany trisiloksan, który po rozcieńczeniu w wodzie i spryskaniu porażonych roślin, szybko rozprzestrzenia się na powierzchni rośliny tworząc strukturę siatkową (film). Powstała struktura bardzo szczelnie osłania szkodniki i unieruchamia je, prowadząc ostatecznie do ich śmierci. Preparat K-PAK wykazuje skuteczność w zwalczaniu szkodników (m.in. mszyc i przędziorków) występujących powszechnie w dużych liczebnościach na wielu gatunkach roślin.

 

 

TECHNOLOGIA produktu K-PAK

Sposób działania siloksanów modyfikowanych organicznie zależy od ich struktury. Proces otrzymywania polimeru zawartego w produkcie K-PAK gwarantuje czystość od produktów ubocznych w postaci nieaktywnych fizycznie cyklicznych siloksanów. Dzięki temu produkt szybciej trafia do miejsca docelowego, co skutkuje lepszym efektem unieruchomienia szkodnika (doskonała przyczepność środka). Szkodnik nie ma szans na „ucieczkę i schowanie się”.

K-PAK gwarantuje użytkownikowi wysoką skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu.

 

K-PAK jest odporny hydrolitycznie przy pH 5,5 – 8,5.

Produkt stwarza mniejsze ryzyko dla środowiska niż tradycyjne chemiczne rozwiązania: ulega biodegradacji w czasie

(55% dla stężenia 28 mg na litr po 28 dniach), nie ulega bioakumulacji.

 

Martwe owady mogą przez kilka dni pozostawać w obrębie liści roślin uprawnych potraktowanych produktem, a po pewnym czasie odpadają np. podczas deszczu, silnego wiatru.

Preparat K-PAK nie jest środkiem ochrony roślin i nie zawiera żadnych chemicznych substancji czynnych zawartych w tradycyjnych pestycydach. Stanowi alternatywę dla tradycyjnych środków ochrony roślin o chemicznym mechanizmie działania.

 

W przeciwieństwie do większości tradycyjnych środków ochrony roślin, K-PAK nie ingeruje w biochemiczne procesy życiowe zwalczanych szkodników, dlatego one nie mogą uodpornić się na zawarte w nim składniki.

ROŚLINY SADOWNICZE

Drzewa owocowe ziarnkowe (jabłoń, grusza) i pestkowe (śliwa, wiśnia, czereśnia, morela, brzoskwinia):

mszyce, przędziorki:

− zalecane stężenie: 0,20% (200 ml preparatu w 100 l wody)

 

Śliwa, jabłoń, grusza:

larwy miseczników:

− zalecane stężenie: 0,10% – 0,15% (100 – 150 ml preparatu w 100 l wody)

Preparat w stężeniu 0,05% (50 ml w 100 l wody) ogranicza występowanie szkodnika

 

Rośliny jagodowe (porzeczka, malina, truskawka):

mszyce, przędziorki:

− zalecane stężenie: 0,20% (200 ml preparatu w 100 l wody)

Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha

Liczba zabiegów: środek może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym, w zależności od zagrożenia i częstotliwości występowania szkodników.

 

UWAGI:

1. Preparat K-PAK nie powoduje żadnych objawów fitotoksyczności na śliwie odmiany ‘Amers’, na jabłoni ‘Jonagold’, na porzeczce czarnej odmiany ‘Gofert’.

Zaleca się jednak aby przed zastosowaniem preparatu na każdej opryskiwanej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg na kilku roślinach celem sprawdzenia, czy nie wystąpią objawy fitotoksyczności lub uszkodzenia roślin.

2. Stosować przed i po kwitnieniu drzew i krzewów owocowych.

ROŚLINY WARZYWNICZE

Pomidor, fasola, bób, burak ćwikłowy, skorzonera, szpinak, rabarbar, mak:

mszyce:

− zalecane stężenie: 0,05% – 0,10% (50 ml-100 ml preparatu w 100 l wody)

 

Pomidor, ogórek i inne dyniowate, fasola i inne rośliny motylkowe grubonasienne:

przędziorki:

− zalecane stężenie: 0,20% (200 ml preparatu w 100 l wody)

 

Rośliny kapustowate (kapusta włoska, jarmuż, kapusta pekińska, brokuły, kalafiory):

mączlik warzywny:

− zalecane stężenie: 0,10% (100 ml preparatu w 100 l wody)

Zalecana ilość wody: 300 – 600 l/ha

Liczba zabiegów: środek może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym, w zależności od zagrożenia i częstotliwości występowania szkodników.

ROŚLINY OZDOBNE

mszyce:

 

− zalecane stężenie: 0,05% – 0,10% (50 ml – 100 ml preparatu w 100 l wody)

 

Wyższe z zalecanych stężeń stosować w przypadku dużego nasilenia szkodnika.

W razie konieczności zabieg powtórzyć po 14 dniach.

 

przędziorki:

 

− zalecane stężenie: 0,10% – 0,15% (100 – 150 ml preparatu w 100 l wody)

Zalecana ilość wody: 500 – 2000 l/ha

W razie konieczności zabieg powtórzyć po 7 dniach.

Liczba zabiegów: środek może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym, w zależności od zagrożenia i częstotliwości występowania szkodników.

Wyniki badań skuteczności

 

Zalecenia dotyczące stosowania preparatu K-PAK opracowano na podstawie polowych badań skuteczności przeprowadzonych przez Zespół Badawczy ds. Oceny Skuteczności Działania Zoocydów, Nematocydów, Bioregulatorów i Herbicydów Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Polska.

 • MSZYCE

  Produkt K-PAK użyty jednokrotnie po kwitnieniu w stężeniu 0,20 % wykazuje średni poziom zwalczania mszycy jabłoniowej na jabłoni i może być rekomendowany jako skuteczny produkt w walce z tym szkodnikiem. K- PAK nie wykazuje symptomów fitotoksyczności na jabłoni odmiany Jonagold, ani negatywnego wpływu na pożyteczne organizmy i środowisko.

   

  Inne odmiany testowane w gospodarstwach współpracujących z Synthos AGRO w Polsce:

  Jabłoń – Jonaprince, Najdared, Szampion, Red Price, Rubin, Piros, Golden Delicious, Gala

  Grusza – Konferencja, Lukasówka, Nojabrskaja

  LARWY MISECZNIKÓW

  Produkt K-PAK użyty jednokrotnie po kwitnieniu w stężeniach 0,10 % oraz 0,15 % wykazuje średni poziom zwalczania larw misecznika śliwowego

  (>74 %) na śliwie i może być rekomendowany jako skuteczny produkt w walce z tym szkodnikiem. K- PAK nie wykazuje symptomów fitotoksyczności na śliwie odmiany Amers ani negatywnego wpływu na pożyteczne organizmy i środowisko.

  Inne odmiany testowane w gospodarstwach współpracujących z Synthos AGRO w Polsce:

  Śliwa – Tophits, Węgierka zwykła

 • PRZĘDZIORKI

  Produkt K-PAK użyty jednokrotnie w stężeniu 0,20 % wykazuje wysoki  poziom zwalczania przędziorka chmielowca na czarnej porzeczce (odmiana Gofert) i może być rekomendowany jako skuteczny produkt w walce z tym szkodnikiem. K- PAK nie wykazuje symptomów fitotoksyczności na czarnej porzeczce ani negatywnego wpływu na pożyteczne organizmy i środowisko.

  Inne odmiany testowane w gospodarstwach współpracujących z Synthos AGRO w Polsce:

  Czerwona porzeczka – Rondom

 • MĄCZLIK WARZYWNY

  Produkt K-PAK użyty jednokrotnie w stężaniu 0,10 % wykazuje wysoki  poziom zwalczania mączlika warzywnego na jarmużu i może być rekomendowany jako skuteczny produkt w walce z tym szkodnikiem. K- PAK nie wykazuje symptomów fitotoksyczności na jarmużu ani negatywnego wpływu na pożyteczne organizmy i środowisko.

  Inne odmiany roślin testowane w gospodarstwach współpracujących z Synthos AGRO w Polsce:

  Biała kapusta – Storema RZ F1

  MSZYCE

  Produkt K-PAK użyty jednokrotnie w stężeniach 0,10 % wykazuje wysoki poziom zwalczania mszycy burakowej na rabarbarze i może być rekomendowany jako skuteczny produkt w walce z tym szkodnikiem. K – PAK nie wykazuje symptomów fitotoksyczności na rabarbarze ani negatywnego wpływu na pożyteczne organizmy i środowisko.

  Inne odmiany roślin testowane w gospodarstwach współpracujących z Synthos AGRO w Polsce:

  Burak ćwikłowy – Betty F1

 • MSZYCE

  Produkt K-PAK użyty jednokrotnie w stężeniach 0,05 % i 0,10% wykazuje wysoki  poziom zwalczania mszycy różano-szczeciowej na róży i może być rekomendowany jako skuteczny produkt w walce z tym szkodnikiem. K-PAK nie wykazuje symptomów fitotoksyczności na róży ani negatywnego wpływu na pożyteczne organizmy i środowisko.

   

  PRZĘDZIORKI

   

  Produkt K-PAK użyty jednokrotnie w stężaniach 0,10 % i 0,15 % wykazuje wysoki  poziom zwalczania przędziorka chmielowca na róży i może być rekomendowany jako skuteczny produkt w walce z tym szkodnikiem. K- PAK nie wykazuje symptomów fitotoksyczności na róży ani negatywnego wpływu na pożyteczne organizmy i środowisko.

Video