Nawozy - Synthos Agro

Nawozy

 

Nawozy to bardzo liczna grupa środków używanych w uprawie roślin powodujących zwiększenie wysokości i jakości plonowania. Nawozy dostarczają roślinom niezbędne do wzrostu i rozwoju składniki pokarmowe – makroelementy: N (azot), P (fosfor), K (potas), Ca (wapń), Mg (magnez), S (siarka), Fe, (żelazo) i mikroelementy: Mn (mangan), Cu (miedź), Zn (cynk), B (bor), Mo (molibden).

Nawozy mogą być stosowane doglebowo lub dolistnie (tzw. dokarmianie pozakorzeniowe).

 

 

 

Rośliny pobierają potrzebne im do życia składniki pokarmowe przede wszystkim za pomocą systemu korzeniowego. Pobierane przez korzenie składniki umożliwiają roślinie dobre ukorzenienie, prawidłowy wzrost i rozwój, a w konsekwencji wysoki plon.

Dokarmianie pozakorzeniowe jest konieczne i stanowi uzupełnienie nawożenia doglebowego. Dolistne stosowanie nawozów w uprawach rolniczych i ogrodniczych pozwala na szybkie usunięcie nagłych niedoborów składników pokarmowych spowodowanych np. suszą, ogólnymi niedoborami składników pokarmowych w glebie i tym samym w roślinie.

Tylko racjonalne nawożenie w myśl prawa Liebiga, daje możliwość uzyskania wysokiej jakości plonu. Prawo Liebiga mówi, że plon rośliny zależy od wielkości dawki tego składnika, który znajduje się w glebie w najmniejszych ilościach w porównaniu z innymi niezbędnymi składnikami.

FERTIPLON SULFMAG - SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY

NAWÓZ WE – nawóz magnezowo-siarkowy, krystaliczny, całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Zapewnia efektywne i szybkie uzupełnienie niedoboru magnezu i siarki. Jest przeznaczony do nawożenia i dokarmiania dolistnego oraz fertygacji (nawożenia z nawadnianiem) zarówno w uprawach tradycyjnych, jak i bezglebowych (hydroponicznych). Skuteczny w nawożeniu doglebowym gleb ubogich w magnez, ale o uregulowanym odczynie (pH powyżej 6,5). Uniwersalny nawóz dla wszystkich roślin uprawnych. Stosowany w rolnictwie, sadownictwie oraz ogrodnictwie.

 

Składniki pokarmowe: tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie – 16% (m/m). Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie – 32% (m/m).

Fertiplon SulfMag – Siarczan Magnezu siedmiowodny:

1. Zalecany do dolistnego dokarmiania magnezem i siarką zbóż od fazy krzewienia do kłoszenia, ziemniaków, buraków, roślin strączkowych, użytków zielonych.

2. Polecany do dolistnego dokarmiania upraw o dużym zapotrzebowaniu na siarkę, takich jak: rzepak, kapusta, rzodkiew, gorczyca, cebula, pory, czosnek.

3. Nawóz znajduje szerokie zastosowanie do fertygacji upraw ogrodniczych pod osłonami: pomidora, ogórka, papryki oraz roślin ozdobnych, w tym iglaków.

4. Szczególnie przydatny do fertygacji przez systemy nawadniania kroplowego.

5. Do wzbogacania podłoży ogrodniczych (np. substratów torfowych) do produkcji sadzonek roślin ozdobnych, rozsad roślin warzywnych i uprawy roślin pod osłonami.

5. Składnik mieszanek nawozowych

6. Nawóz WE

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: worki papierowe z wkładką polietylenową lub zgrzewane worki polietylenowe zawierające 25 kg substancji.

Więcej informacji pod tym linkiem.

FROSAD

Preparat ograniczający negatywny wpływ przymrozków wiosennych na rośliny. Frosad przeznaczony jest do ograniczania uszkodzeń kwiatów drzew i krzewów owocowych oraz innych roślin uprawnych w czasie wiosennych przymrozków. Unikalna forma i kompozycja składników zwiększa odporność roślin na przymrozki.

okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: 5 l

 

 

KUPROSAL 25

Nawóz mineralny w formie płynnej, zawierający miedź (Cu) w postaci tlenochlorku miedzi, przeznaczony do stosowania dolistnego.

Służy do nawożenia roślin sadowniczych i ogrodniczych. Nawóz ten zaleca się stosować w czasie wegetacji, szczególnie w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na miedź. Nawóz stosować, kiedy liście roślin są suche. Nie stosować przed spodziewanym deszczem.
 

Składniki pokarmowe: Miedź (Cu) całkowita – 25,0 % (m/m)

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 5 l

 

KUPROSAL 50

Nawóz mineralny w formie proszku, zawierający miedź (Cu) w postaci tlenochlorku miedzi, przeznaczony do stosowania dolistnego.

Służy do nawożenia roślin sadowniczych i ogrodniczych. Nawóz ten zaleca się stosować w czasie wegetacji, szczególnie w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na miedź. Nawóz stosować, kiedy liście roślin są suche. Nie stosować przed spodziewanym deszczem.

Składniki pokarmowe: Miedź (Cu) całkowita – 50,0 % (m/m)

okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: 10 kg

 

MAGNEZIUM VIGOR

Podnosi efektywność fotosyntezy i zwiększa wydajność asymilacyjną roślin.

Nawóz WE w postaci sypkiej, zawierający drugorzędne składniki pokarmowe, stosowany
dolistnie.

Składniki pokarmowe: tlenek magnezu (Mg0) całkowity 20,00% (m/m), trójtlenek siarki (S03) całkowity 41,00 % (m/m), Żelazo (Fe) całkowite 0,42% (m/m).
Magnezium Vigor jest to nawóz do stosowania dolistnego w uprawach rolniczych i ogrodniczych. Należy go stosować w trakcie aktywnego wzrostu roślin. Nie należy stosować nawozu na rośliny, których wzrost został zahamowany przez mróz, suszę, choroby lub szkodniki. Zaleca się jego aplikację w celu wyrównywania niedoborów magnezu w okresach największej wrażliwości roślin na brak dostępności tego składnika.

Magnezium Vigor
1. Nowoczesny nawóz dolistny dostarczający roślinom w sposób pełny wszystkich zawartych w nim mikroelementów.
2. Mikroelementy podawane są roślinom w najkorzystniejszej formie – chelatów lub stopniowo uwalnianych jonów, dzięki czemu są bardziej dostępne dla roślin, łatwo pobierane i przemieszczane w roślinie.
3. Wyjątkowo nowoczesny sposób kompleksowania jonów Mg i Fe kwasami organicznymi oraz zdolność nawozu do zakwaszania i kondycjonowania cieczy roboczej pozwala na optymalne wchłanianie składników pokarmowych i ich wykorzystanie przez roślinę, a także zapewnia wysoką mieszalność z różnymi agrochemikaliami.
4. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów, nie następuje wytrącanie się mikroelementów w gotowej cieczy roboczej. Całość zbalansowanych optymalnie składników pokarmowych Mg, S i Fe jest wykorzystana w stopniu maksymalnym przez roślinę.
5. Opryskiwanie roślin roztworem Magnezium Vigor stwarza mniejsze ryzyko uszkodzenia roślin, niż opryskiwanie roztworami prostych soli (np. siarczanami).

okres ważności: 5 lat

dostępne opakowania: 3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg

 

SADFOS K

Wspomaga naturalne mechanizmy obronne roślin oraz znacząco poprawia ich odporność.

Płynny preparat mineralny do stosowania dolistnego. Zawiera fosforyn potasu.

Składniki pokarmowe: wszystkie składniki są rozpuszczalne w wodzie. Pięciotlenek fosforu P2O5 26,0% (m/m). Tlenek potasu K2O 17,0% (m/m). Dostarcza fosfor w formie, która wykorzystywana jest przez rośliny w wydłużonym okresie czasu oraz jest źródłem łatwo przyswajalnego potasu.

okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 20 l

© 2017 Synthos. All rights reserved.