Nawozy

Nawozy to produkty używane w uprawie roślin celem zwiększenia wysokości i jakości plonowania dzięki wzbogaceniu gleby w składniki pokarmowe niezbędne dla roślin i dzięki polepszeniu jej właściwości fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych, pochodzenia mineralnego lub organicznego.

Nawozy dostarczają roślinom niezbędne do wzrostu i rozwoju składniki pokarmowe – makroelementy: N (azot), P (fosfor), K (potas), Ca (wapń), Mg (magnez), S (siarka), Fe (żelazo) i mikroelementy: Mn (mangan), Cu (miedź), Zn (cynk), B (bor), Mo (molibden). Nawozy mogą być stosowane doglebowo lub dolistnie (tzw. dokarmianie pozakorzeniowe).

Rośliny pobierają potrzebne im do życia składniki pokarmowe przede wszystkim za pomocą systemu korzeniowego. Pobierane przez korzenie składniki umożliwiają roślinie dobre ukorzenienie, prawidłowy wzrost i rozwój, a w konsekwencji wysoki plon.

 

Dokarmianie pozakorzeniowe jest konieczne i stanowi uzupełnienie nawożenia doglebowego. Dolistne stosowanie nawozów w uprawach rolniczych i ogrodniczych pozwala na szybkie usunięcie nagłych niedoborów składników pokarmowych spowodowanych np. suszą, ogólnymi niedoborami składników pokarmowych w glebie i tym samym w roślinie.

 

W myśl prawa Liebiga tylko racjonalne nawożenie daje możliwość uzyskania wysokiej jakości plonu. Prawo Liebiga mówi, że plon rośliny zależy od wielkości dawki tego składnika, który znajduje się w glebie w najmniejszych ilościach w porównaniu z innymi niezbędnymi składnikami.