Produkty pochodzenia naturalnego

Produkty oparte na naturalnych ekstraktach roślinnych z dodatkiem mikroelementów, niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.

Produkty nie są sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008, stąd nie przewiduje się ich negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi.

 

Produkty pochodzenia naturalnego pozwalają rolnikom na prowadzenie upraw w taki sposób, aby zapewnić efektywność produkcji rolnej przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne.

 

Ponadto ułatwiają rolnikom prowadzenie zrównoważonych praktyk rolniczych zgodnie z oczekiwaniami konsumentów i celami zrównoważonego rozwoju.