Herbicydy

Herbicydy to środki chwastobójcze przeznaczone do selektywnego lub nieselektywnego zwalczania chwastów w uprawach. Stosowanie herbicydów nie tylko zmniejsza szkody spowodowane przez chwasty, jak zużywanie wody i pozbywanie upraw składników odżywczych ale również zapobiega obniżaniu jakości upraw i ogranicza przyciąganie chorób i szkodników. Herbicydy można rozróżniać w zależności od:

  • terminu zabiegu, siewu, sadzenia rośliny uprawnej – na herbicydy stosowane przedsiewnie, przedwschodowo lub powschodowo,
  • sposobu aplikacji – na herbicydy doglebowe i nalistne,
  • zakresu działania – na totalne (nieselektywne) i selektywne,
  • sposobu działania – na kontaktowe i systemiczne.

Zwiększone zagęszczenie chwastów w uprawach może przyczynić się do znacznych strat w potencjalnych plonach, dochodzących nawet do 40%, w niektórych sytuacjach mogą nawet dominować w łanie zbożowym. Dodatkowo, obecność chwastów utrudnia zbiór oraz może zanieczyszczać ziarno, co może z kolei prowadzić do obniżenia jakości ziarna bądź niekiedy do obumarcia rośliny uprawnej. Stosowanie odpowiednich herbicydów może wspomóc uprawę i znacząco polepszyć jakość plonu.