Fungicydy

Fungicydy to środki grzybobójcze hamujące procesy oddychania grzybów, biosyntezy białek i kwasów nukleinowych oraz stymulujące procesy odpornościowe w roślinach. Zwalczają szkodliwe patogeny występujące na roślinach uprawnych, ale także służą do zaprawiania materiału siewnego i sadzeniaków oraz do dezynfekcji gleby. Stosowanie fungicydów pozwala na uniknięcie lub znaczne zmniejszenie szkód w zbiorach uprawianych roślin.

Choroby grzybowe to istotny problem w rolnictwie i sadownictwie. Zakażenia chorobami grzybowymi mogą przyczynić się do obniżenia docelowego plonu czy zbiorów owoców od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent, a pozostawione w resztkach roślin grzybnie mogą wpływać na zmniejszenie plonu w późniejszych latach. Stąd ochrona upraw przed chorobami grzybowymi jest niezmiernie istotna. Należy pamiętać, aby stosować fungicydy zawierające różne substancje czynne naprzemiennie, aby zapobiec uodpornieniu się patogenu na dany preparat oraz stosować środek w odpowiednim terminie zabiegu, zgodny z oceną zagrożenia, które może wynikać z warunków zewnętrznych sprzyjających rozwojowi choroby.

Fungicydy mogą być stosowane:

  • zapobiegawczo tj. przed porażeniem przez patogena - tzw. fungicydy kontaktowe,
  • interwencyjnie i wyniszczająco tj. po infekcji, w celu zahamowania postępującego porażenia i zapobiegania porażeniu wtórnemu
    - tzw. fungicydy systemiczne.

Dobre fungicydy odznaczają się:

  • wysoką aktywnością biologiczną przeciwko zwalczanym organizmom szkodliwym,
  • dobrą selektywnością działania,
  • możliwie małą toksycznością dla organizmów pożytecznych i środowiska.