Insektycydy

Insektycydy to środki owadobójcze mające na celu redukowanie populacji szkodliwych owadów żerujących na roślinach uprawianych w polu i pod osłonami.

Żerowanie szkodników na uprawach rolnych czy sadowniczych częstokroć może prowadzić do powolnego obumierania rośliny, znacznego ograniczenia zbiorów, a także zmniejszania plonowania w kolejnych sezonach. Zastosowanie insektycydów, czyli środków owadobójczych umożliwia skuteczną eliminację niechcianych szkodników roślin. Chcąc zadbać o należytą kondycję uprawianych roślin, w planowaniu systemu ochrony należy dobrać skuteczne a przede wszystkim bezpieczne środki do zwalczania szkodników. Insektycydy mogą działać w dwojaki sposób, wnikając do wnętrza ciała owada przez oskórek – tzw. działanie kontaktowe, bądź wnikając do ciała owada przez jego układ oddechowy – tzw. działanie oddechowe. Wyróżnić można także środki o działaniu żołądkowym, które wykazują toksyczne działanie po przedostaniu się do ciała owada przez układ pokarmowy. Stosowanie środków owadobójczych zawsze powinno być poprzedzone lustracją uprawy, a preparaty powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie.