DIFLUD 050 FS,
GRANO® 050 FS
PROSEED® 050 FS
Zaprawa nasienna 050 FS

Zaprawa nasienna w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu układowym i powierzchniowym, przeznaczona do zaprawiania materiału siewnego zbóż w celu zwalczania chorób powodowanych przez grzyby. Środek zalecany do stosowania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna fludioksonil zaliczana jest do grupy 12. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna difenokonazol zaliczana jest do grupy 3.

Zawartość substancji aktywnej:

difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 25 g/l (2,4 %)

fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 25 g/l (2,4 %)

Stosowanie środka:

pszenica ozima, pszenica jara, żyto ozime, pszenżyto ozime, owies, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto jare

Okres ważności:

2 lata

Dostępne opakowania:

1 l, 5 l, 10 l, 20 l

DWUSKŁADNIKOWA ZAPRAWA SOLIDNĄ PODSTAWĄ DOBREGO PLONOWANIA WSZYSTKICH ZBÓŻ

Uprawa

Zwalczana choroba

Zalecana dawka

Pszenica ozima,

Pszenica jara

fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy

200 ml środka + 800ml wody /100kg ziarna siewnego

Żyto ozime

fuzaryjna zgorzel siewek, głownia źdźbłowa żyta

200 ml środka + 800ml wody /100kg ziarna siewnego

Pszenżyto ozime,

Owies,

Jęczmień ozimy,

Jęczmień jary

fuzaryjna zgorzel siewek

200 ml środka + 800ml wody /100kg ziarna siewnego

Pszenżyto jare

fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)

200 ml środka + 800ml wody /100kg ziarna siewnego

 • Produkt zawiera substancje aktywne o dwóch różnych mechanizmach działania, co w znacznym stopniu obniża ryzyko powstania form odpornych zwalczanych patogenów.
 • Szerokie spektrum zwalczania chorób grzybowych znajdujących się zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz ziarniaka, a także tych znajdujących się w glebie (uniwersalne zastosowanie). Fludioksonil i difenokonazol długotrwale zabezpiecza ziarniak przed infekcją.
 • W produkcie zastosowano naturalny adiuwant, który jest produkowany z surowców pochodzenia naturalnego, w odróżnieniu od stosowanych w innych zaprawach lateksów / akrylanów pochodzenia petrochemicznego.
 • Wysokiej jakości formulacja - zalety:
  - równomierne pokrycie poszczególnych ziarniaków substancjami aktywnymi,
  - bardzo dobre przyleganie zaprawy do nasion po jej wyschnięciu = minimalne osypywanie się zaprawy = mniejsze straty substancji aktywnych,
  - brak przylegania zaprawy do zaprawiarki,
  - brak odpadania zaprawy z zaprawionych nasion podczas transportu

Informacje

 • NIE WYMAGANY

 • H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH208 Zawiera 1,2-benzizotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P391 Zebrać wyciek.

   

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

Sprawdź pozostałe produkty