FLUDIO ŻEL 025 FS

Zaprawa nasienna w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu powierzchniowym. Przeznaczona do zaprawiania materiału siewnego zbóż w celu zwalczania chorób powodowanych przez grzyby. Środek zalecany do stosowania w zamkniętych zaprawiarkach bębnowych.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna fludioksonil zaliczona jest do grupy 12.

Zawartość substancji aktywnej:

fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 25 g/l (2,35 %)

Stosowanie środka:

pszenica ozima, pszenica jara, żyto ozime, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary

okres ważności:

2 lata

dostępne opakowania:

0,5 l, 2 l,

SMARTNE ZAPRAWIANIE BEZ PYLENIA ROZWIĄZANIE
TECHNOLOGIA BEZ WODY I Z WODĄ

Uprawa

Zwalczana choroba

Zalecana dawka

Pszenica ozima

fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy

200 ml środka /100kg ziarna siewnego. Zalecana ilość wody: 0 – 800 ml/100 kg ziarna siewnego.
Możliwe zaprawianie z i bez dodatku wody.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenica jara

fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy

200 ml środka /100kg ziarna siewnego. Zalecana ilość wody: 0 – 800 ml/100 kg ziarna siewnego.
Możliwe zaprawianie z i bez dodatku wody.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Żyto ozime

fuzaryjna zgorzel siewek, głownia źdźbłowa żyta

200 ml środka /100kg ziarna siewnego. Zalecana ilość wody: 0 – 800 ml/100 kg ziarna siewnego.
Możliwe zaprawianie z i bez dodatku wody.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenżyto ozime

fuzaryjna zgorzel siewek

200 ml środka /100kg ziarna siewnego. Zalecana ilość wody: 0 – 800 ml/100 kg ziarna siewnego.
Możliwe zaprawianie z i bez dodatku wody.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień ozimy

fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, pasiastość liści jęczmienia

200 ml środka /100kg ziarna siewnego. Zalecana ilość wody: 0 – 800 ml/100 kg ziarna siewnego.
Możliwe zaprawianie z i bez dodatku wody.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień jary

fuzaryjna zgorzel siewek

200 ml środka /100kg ziarna siewnego. Zalecana ilość wody: 0 – 800 ml/100 kg ziarna siewnego.
Możliwe zaprawianie z i bez dodatku wody.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rolniku, postaw na smartne zaprawianie z Fludio Żel 025 FS:
 • szybkie, proste i uniwersalne, dzięki technologii z wodą i bez wody;
 • jakościowe rozwiązanie w budżetowej cenie;
 • w wygodnych do użytkowania opakowaniach;
 • z wykorzystaniem nowej generacji pigmentu = wysoki stopień wybarwienia;
 • bez efektu pylenia;
 • zwalczające szerokie spektrum chorób grzybowych (w tym pleśń śniegową, śnieć cuchnącą i zgorzel siewek);
 • gwarantujące eliminację chorób, dzięki pochodnej naturalnego antybiotyku – s.a. fludioksonil;
 • chroniące najważniejsze zbóża jare i ozime;
 • zapewniające szybkie, równomierne wschody roślin i ich dobre przezimowanie = wysokie plony.

Informacje

 • NIE DOTYCZY

 • H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

  EUH208 – Zawiera 1,2-benzizotiazol-3-on oraz 3-hydroksy-N-(2-metylofenylo)-2-naftalenokarboksyamid. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

  EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

  P273 – Unikać uwalniania do środowiska.

  P280 – Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną.

  P391 – Zebrać wyciek.