Orzechy włoskie i laskowe

Szukaj w tabeli

Produkt Substancja aktywna/składnik
Fungicydy
Miedzian 50 WP miedź w postaci tlenochlorku miedzi – 50% (500 g Cu/ kg)
Miedzian Extra 350 SC miedź (w postaci tlenochlorku miedzi) – 350 g/l
Nawozy
Kuprosal 25 miedź (Cu) – 25,0% (m/m)
Kuprosal 25 / Power Miedź 50 / Magic Miedź 50 miedź (Cu) – 50,0% (m/m)