Zboża

Szukaj w tabeli

Zboża (ŚOR) - fazy rozwojowe

Zboża (nawozy) - fazy rozwojowe

Produkt Substancja aktywna/składnik
Herbicydy
Premier D 750 SL / Lider D 750 SL MCPA – 660 g/l, dikamba – 90 g/l
Premier D 300 SL / Lider 300 SL MCPA – 300 g/l
Dicolen 200 EC / Tiron 200 EC / Hexypyr 200 EC fluroksypyr – 200 g/l
Palisade 480 SC flufenacet – 480 g/l
Regulatory wzrostu
Power Grain 250 EC/Tri-Turbo 250 EC / Meros 250 EC trineksapak etylu – 250 g/l
Zaprawy nasienne
Funaben Plus 02 WS tebukonazol – 20 g/kg
Nawozy
Magnezium Vigor tlenek magnezu (MgO) – 20% (m/m); trójtlenek siarki (SO3) – 41% (m/m); żelazo (Fe) – 0,42% (m/m)