Laboratorium badawczo-rozwojowe

Laboratorium badawczo-rozwojowe prowadzi prace nad przygotowaniem i doskonaleniem receptur środków ochrony roślin oraz ich weryfikacją przed przystąpieniem do produkcji.

Wyposażenie laboratorium pozwala na pracę nad wieloma typami form użytkowych środków ochrony roślin, w tym: SL, EC, EW, SC, SE, OD, FS, WP, WG czy SG.

Do prac nad ciekłymi formami zawiesinowymi służą m.in. homogenizatory, disolwery, młyny perełkowe i laboratoryjna zaprawiarka do nasion. Natomiast do form proszkowych i granulatów używamy młyna strumieniowego, zagniatarki i ekstrudera.

Środki ochrony roślin badane są w komorach testowych, w tym w nowoczesnych komorach z regulacją wilgotności, w celu sprawdzenia ich stabilności podczas magazynowania i przechowywania.

Pracownia analityczna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, w tym chromatografy cieczowe HPLC, chromatografy gazowe GC, system LC/MS i aparaty pozwalające na ocenę jakości środków ochrony roślin za pomocą metod własnych i referencyjnych metod CIPAC zgodnie z wytycznymi FAO.

Świadczenie usług formulacyjnych i konfekcyjnych

Posiadamy doświadczenie i duże możliwości w zakresie produkcji, formulacji i konfekcji produktów zawiesinowych i płynnych środków ochrony roślin. Wieloletnia produkcja pestycydów (fungicydów, herbicydów i insektycydów) dała nam możliwość zdobycia dużego doświadczenia, zwłaszcza w produkcji środków ochrony roślin opartych na substancji aktywnej glifosat.

Oprócz produkcji własnych preparatów, mamy możliwość świadczenia usług w ramach: syntez chemicznych, formulacji i konfekcji preparatów na instalacjach produkcyjnych w formach: SL (Koncentrat rozpuszczalny – płynna jednorodna forma użytkowa do stosowania jako roztwór substancji aktywnej po rozcieńczeniu wodą) i EC (Koncentrat do sporządzania emulsji wodnej – płynna jednorodna forma użytkowa do stosowania jako emulsja po rozcieńczeniu wodą), jak również możliwość estryfikacji herbicydów fenoksykwasowych z użyciem alkoholu 2-etyloheksylowego.

Wykonujemy również usługi konfekcji środków ochrony roślin z materiału powierzonego przez klienta. Posiadana przez nas linia rozlewnicza umożliwia konfekcję płynnych środków ochrony roślin do opakowań o pojemnościach: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l i 10 l.

Naszym kontrahentom zapewniamy profesjonalną obsługę, gwarancję najwyższej jakości wykonania usługi z zachowaniem wszelkich standardów jakościowych, względów bezpieczeństwa i prawa oraz elastyczność warunków kontraktu dostosowaną do wymagań każdego klienta.