Gwarancja optymalizacji procesu składowania
i przeładunku towarów.

Magazyn surowców z regałami wysokiego składowania

Magazyn wyrobów gotowych z przejezdnymi regałami wysokiego składowania

Park zbiorników zewnętrznych wraz z misą do rozładunku autocystern

Dystrybucja produktów i kontrola transportu

Dostarczane surowce są przechowywane osobno według rodzaju materiału, aż do momentu zużycia. Zarówno miejsce składowania, jak i warunki bezpieczeństwa na terenie obydwu magazynów, spełniają wszelkie wymagania prawne dotyczące przechowywania ŚOR.

© 2017 Synthos. All rights reserved.