Usługi formulacji

Kompleksowe usługi formulacyjne

Współpraca z dedykowanym działem R&D oraz Laboratorium Jakości na każdym etapie procesu
Produkcja wszystkich form użytkowych jednocześnie bez ryzyka kroskontaminacji
Szeroki zakres formulacji:
SL, EC, SC, WP, WG
Różne kategorie produktowe: herbicydy, fungicydy, insektycydy
7 linii produkcyjnych oddzielne dla herbicydów oraz fungicydów i insektycydów

Usługi formulacyjne

Formulacja Product Wydajność
SL I
Herbicydy
do 20 000 L / dobę
SL II
Herbicydy na bazie glifosatu
do 20 000 L / dobę
EC I
Herbicydy
do 12 000 L / dobę
EC II
Fungicydy i Insektycydy
do 14 000 L / dobę
SC I
Herbicydy
do 7 000 L / dobę
SC II
Fungicydy i Insektycydy
do 8 000 L / dobę
WP/WG
Fungicydy i Insektycydy
do 2 500 kg / dobę

Zintegrowany System Zarządzania i bezpieczeństwo procesu produkcji

 

Synthos AGRO posiada certyfikaty na zgodność z standardami 

EN ISO 9001:2015 i EN ISO 14001:2015 oraz z PN-N 18001:2004 wydane przez TÜV NORD.

 

Naszym stałym celem jest doskonalenie się i podnoszenie jakości oferowanych produktów

przy jednoczesnej kontroli wpływu produkcji chemicznej na otoczenie i środowisko.

Instalacja jest wyposażona w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową oraz automatykę. Wdrożenie takich rozwiązań jak: hermetyzacja, odpylanie, detekcja substancji niebezpiecznych, rozproszony system sterowania DCS umożliwiający nadzór
i prowadzenie procesów ze sterowni komputerowej, znacząco wpływa na bezpieczeństwo prowadzonego procesu.

 

Czekamy na Twoją wiadomość