Atlas chorób - Synthos Agro

Atlas chorób najczęściej występujących w uprawach

1. Antraknoza fasoli

Patogen: nazwa łacińska : Colletotrichum lindemuthianum
Roślina żywicielska: fasola
Główne objawy:
 

 • brązowienie nerwów liści od spodu
 • w czasie wschodów na liścieniach występują wgłębione plamki czerwonawe lub brązowawe
 • duże ciemnobrunatne, zagłębione plamy na strąkach starszych roślin. Środek plam różowy lub pomarańczowy
 • opanowane nasiona mają miąższ twardy i brunatne okrągławe plamy

Źródło pierwotnej infekcji: nasiona
Warunki sprzyjające rozwojowi grzyba: długotrwałe opady, obfite mgły i rosa 
Szkodliwość patogena: obniżenie jakości i wielkości plonu
Ogólne zasady ochrony: dokładne czyszczenie nasion, zabiegi miedzianem przemiennie z fungicydami z innych grup chemicznych.

2. Bakterioza obwódkowa fasoli

Patogen: nazwa łacińska bakterii : Pseudomonas phaseolicolaRoślina żywicielska: fasolaGłówne objawy:

 

 • drobne, jasnozielone plamy z wodnistą obwódką na liściach
 • na strąkach plamy ciemnozielone, zagłębione
   

Źródło pierwotnej infekcji: resztki porażonych roślin i nasiona
Warunki sprzyjające rozwojowi bakterii: temp.umiarkowana 18-22°C, opady połączone z wiatrami 
Szkodliwość patogena: najważniejsza choroba fasoli. Rozwija się w ciągu całego sezonu wegetacyjnego i może powodować duże straty od wschodów roślin do fazy dojrzewania strąków.  
Ogólne zasady ochrony: niszczenie resztek pożniwnych. Siew nasion uzyskanych z kwalifikowanych plantacji. Opryskiwanie Miedzianem - jedynie skutecznym fungicydem.

3. Bakteryjna cętkowatość pomidora

Patogen: nazwa łacińska bakterii : Pseudomonas syringae pv. tomato
Roślina żywicielska: pomidor, papryka 
Główne objawy:
 

 • na liściach początkowo niewielkie plamki szybko się zlewające tworzące duże prawie czarne plamki z żółtą obwódką
 • na łodygach, ogonkach liściowych, szypułkach i działkach kielicha mogą tworzyć się czarne wydłużone plamy
 • na owocach pierwsze objawy w postaci czarnych kropek/cętków, które z czasem stają się wypukłe łatwo wyczuwalne przez dotyk
   

Źródło pierwotnej infekcji: nasiona, resztki porażonych roślin, gleba
Sposoby przenoszenia bakterii: wiatr, krople deszczu, rosy, owady zapylające, człowiek, zwierzęta 
Warunki sprzyjające rozwojowi bakterii: wysoka wilgotność powietrza, umiarkowanie wysoka temp. 13-24°C
Szkodliwość patogena: choroba obserwowana jest corocznie w różnym nasileniu w zależności od warunków atmosferycznych. Powoduje obniżenie, jakości owoców przeznaczonych do konsumpcji i przetwórstwa. Wczesne porażenie roślin powoduje opóźnienie dojrzewania owoców i zmniejszenie plonu.
Ogólne zasady ochrony; wysiew zdrowych nasion, zabiegi pielęgnacyjne wykonywać, gdy liście roślin są suche. Pewna skuteczność zapewniają zabiegi Miedzianem począwszy od fazy rozsady przez cały okres wegetacji

4. Bakteryjna kanciasta plamistość

Patogen: nazwa łacińska bakterii : Pseudomonas lachrymans
Roślina żywicielska: ogórek, dynia, melon i inne dyniowate
Główne objawy:
 

 • nieregularne wodniste plamy na liścieniach, liściach, pędach i owocach, wykruszanie się tkanek liści, powstawanie nieregularnych dziur
 • wyciek śluzu z owoców i pędów
 • plamy na owocach są lekko wgłębione, w miejscu plam tkanka pęka głęboko w miąższ, owoce gniją
   

Źródło pierwotnej infekcji: resztki porażonych roślin i nasiona
Sposoby przenoszenia bakterii: krople deszczu, rosy, owady zapylające, człowiek, zwierzęta
Warunki sprzyjające rozwojowi bakterii: wysoka wilgotność powietrza i temperatura ( 28°C)
Szkodliwość patogena: w warunkach silnej infekcji choroba może zmniejszyć plon nawet o 50%
Ogólne zasady ochrony: płodozmian, dokładne niszczenie resztek roślin, usuwanie chorych roślin, zaprawianie nasion - Zaprawą Nasienną T 75 DS/WS, opryskiwanie Miedzianem.

5. Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Patogen: nazwa łacińska : Monilinia laxa
Roślina żywicielska: wiśnia, czeresnia, śliwy
Główne objawy:
 

 • zgorzel kwiatów
 • gnicie owoców
 • brunatne pylące brodawki na porażonych organach
 • porażone owoce tworzą tzw mumie
   

Źródło pierwotnej infekcji: porażone pędy i gałęzie oraz mumie owocowe
Warunki sprzyjające rozwojowi patogena: wysoka wilgotność powietrza, długotrwałe opady, umiarkowana temperatura
Szkodliwość patogena: porażone kwiaty po kilku dniach od infekcji ulegają zgorzeli, brunatnieją, zasychają, mogą pozostawać na drzewie przez kilka miesięcy. Grzyb powoduje nekrozę kory i szybkie zamieranie porażonych organów. Zainfekowane owoce pękają (zwłaszcza po długotrwałych opadach). Wokół miejsca zakażenia pojawiają się brunatne plamy gnilne obejmujące cały owoc. Gnijące owoce pozostają na drzewie, a z czasem przekształcają się w niekształtne ciemnobrunatne a następnie czarne mumie. Część ich pozostaje na drzewie do wiosny.
Ogólne zasady ochrony: wycinanie porażonych pędów i gałęzi, usuwać porażone owoce, opryskiwać Miedzianem i innymi zalecanymi fungicydami.

6. Chwościk buraka

Patogen: nazwa łacińska : Cercospora beticola
Roślina żywicielska : burak 
Główne objawy:
 

 • dwustronne, drobne okrągławe szare plamki z czerwona obwódką na liściach
 • zasychanie, zamieranie liści.
   

Źródło pierwotnej infekcji: resztki liści
Warunki sprzyjające rozwojowi grzyba: duża wilgotność powietrza i wysoka temperatura, także wiatr, który przenosi zarodniki grzyba na kolejno wyrastające liście.
Szkodliwość patogena: buraki silnie porażone wydają wciąż nowe liście, kosztem zapasów nagromadzonych w korzeniach. Choroba w sprzyjających warunkach wyrządza duże straty.
Ogólne zasady ochrony: staranna uprawa gleby, selekcja roślin przeznaczonych na wysadki nasienne. Opryskiwanie zalecanymi fungicydami.

7. Kędzierzawość liści brzoskwini

Patogen: nazwa łacińska : Taphrina deformans 
Roślina żywicielska: brzoskwinia 
Główne objawy:
 

 • liście skędzierzawione, zgrubiałe, często czerwone, pokryte jasnym, woskowym nalotem
   

Źródło pierwotnej infekcji: porażone liście
Warunki sprzyjające rozwojowi patogena: wysoka wilgotność powietrza, częste opady, wysoka temperatura
Szkodliwość patogena: Choroba występuje powszechnie we wszystkich rejonach kraju. W przypadku silnej infekcji pod koniec czerwca większość porażonych liści obumiera i opada. Długotrwała susza w tym okresie przyspiesza proces defoliacji.
Ogólne zasady ochrony: wycinanie pędów z porażonymi liści, opryskiwanie drzew Miedzianem przed rozpoczęciem wegetacji, w okresie, gdy temp. przekroczy +6°C, powtórzenie zabiegu jesienią.

8. Mączniak rzekomy chmielu

Patogen: nazwa łacińska : Peronospora humuli
Roślina żywicielska: chmiel
Główne objawy:
 

 • kłosowate pędy wyrastające z ziemi. Z charakterystycznie gęsto ustawionymi liśćmi o bladozielonym lub srebrzystym zabarwieniu
 • na zgrubiałych pędach szarobrunatny nalot
 • brunatne plamy i nalot na liściach i szyszkach
   

Źródło pierwotnej infekcji: podziemne rozłogi/ karpy chmielu
Warunki sprzyjające rozwojowi grzyba: wysoka temperatura, długie okresy deszczowej pogody
Szkodliwość patogena: mączniak rzekomy występuje powszechnie każdego roku, w latach sprzyjających rozwojowi może spowodować znaczne obniżenie wielkości i jakości plonu
Ogólne zasady ochrony: Czyszczenie plantacji, wycinanie pędów kłosowatych, zdrowe sadzonki, zabiegi zalecanymi fungicydami.

9. Mączniak rzekomy dyniowatych

Patogen: nazwa łacińska : Pseudoperonospora cubensis 
Roślina żywicielska: ogórek i inne dyniowate 
Główne objawy:
 

 • bardzo szybko powiększające się okrągłe plamy na liściach,   jasnozielone, później żółte,
 • na dolnej stronie liści ciemny nalot
 • szybkie zamieranie liści
   

Źródło pierwotnej infekcji: prawdopodobnie resztki porażonych roślin
Warunki sprzyjające rozwojowi grzyba: wysoka wilgotność powietrza, umiarkowana temperatura ( 20-24°C)
Szkodliwość patogena: W warunkach sprzyjających rozwojowi grzyba, w krótkim czasie następuje zupełne zamieranie liści i całych roślin, całkowity brak plonu lub jego znaczne obniżenie
Ogólne zasady ochrony: uprawa odmian mniej wrażliwych, zabiegi Miedzianem przemiennie z zalecanymi fungicydami z innych grup chemicznych

10. Opadzina modrzewia

Patogen: nazwa łacińska : Meria laricis
Roślina żywicielska: modrzew
Główne objawy:
 

 • więdnięcie, żółknięcie, brązowienie i zamieranie części lub całych igieł zarówno na siewkach jak i starszych roślinach. Zainfekowane igły bardzo szybko opadają. U starszych roślin objawy pojawiają się nagle, podczas deszczowej pogody lub zaraz po opadach.
   

Źródło pierwotnej infekcji: opadłe jesienią igły
Warunki sprzyjające rozwojowi grzyba: wysoka wilgotność powietrza oraz temp. 10-20°C. W wyższej i niższej temperaturze dochodzi tylko do śladowych infekcji.
Szkodliwość patogena: choroba może być bardzo groźna, gdy pojawi się na jednorocznych lub dwuletnich roślinach po ich posadzeniu na miejsce stałe. Może dojść do obumarcia rośliny.
Ogólne zasady ochrony: dokładnie oczyścić rozsadnik z resztek modrzewia, usuwać i palić silnie porażone siewki. Opryskiwać rośliny Miedzianem przemiennie z innymi zalecanymi fungicydami.

11. Parch gruszy

Patogen: nazwa łacińska : Venturia pirina
Roślina żywicielska: grusza
Główne objawy :
 

 • ciemnobrunatne aksamitne plamy na liściach
 • czerwone strupy na owocach
   

Źródło pierwotnej infekcji: zeszłoroczne opadłe liście, porażone pąki i pędy
Warunki sprzyjające rozwojowi grzyba: ciepła zima, mokra i ciepła wiosna 
Szkodliwość patogena: Porażone liście przedwcześnie opadają. Porażone owoce w miejscu plam ulegają deformacji. Skórka korkowacieje i pęka – powstają głębokie rany. Silnie porażone zawiązki i młode owoce opadają z drzew. Podobne objawy występują na starszych owocach. W przypadku silnego porażenia plon owoców może spaść do 50%. 
Ogólne zasady ochrony: opryskiwanie zalecanymi fungicydami: Miedzianem do pierwszych dwóch zabiegów wczesna wiosną.

12. Parch jabłoni

Patogen - nazwa łacińska : Venturia inaequalis
Roślina żywicielska : jabłoń 
Główne objawy :
 

 • oliwkowobrunatne plamy na liściach
 • czarne strupy na owocach
   

Źródło pierwotnej infekcji : opadłe zeszłoroczne liście jabłoni 
Warunki sprzyjające rozwojowi grzyba : ciepła zima, mokra i ciepła wiosna.
Szkodliwość patogena : Porażone liście przedwcześnie opadają. Najgroźniejsze jest porażenie zawiązków. Ulegają one deformacji, pękają, przez powstałe rany mogą wnikać patogeny powodujące gnicie owoców. Silnie porażone zawiązki opadają. Plamy na liściach starszych i owocach wpływają na obniżenie jakości handlowej owoców.
Ogólne zasady ochrony : opryskiwanie zalecanymi fungicydami: miedzianem do pierwszych dwóch zabiegów wczesną wiosną.

13. Rak bakteryjny drzew pestkowych

Patogen: nazwa łacińska bakterii : Pseudomonas syringae pv. syringae
Roślina żywicielska: wiśnia, czereśni, morele 
Główne objawy:
 

 • zgorzel kwiatów
 • gnicie owoców
 • nekrozy pędów i rany na gałęziach
 • zrakowacenia i wycieki gumy
   

Źródło pierwotnej infekcji: rany na gałęziach i konarach 
Sposoby przenoszenia bakterii: wiatr, krople deszczu, rosy, owady zapylające, człowiek, zwierzęta 
Warunki sprzyjające rozwojowi bakterii: wysoka wilgotność powietrza, umiarkowanie wysoka temp. 13-24°C
Szkodliwość patogena: choroba występuje powszechnie we wszystkich rejonach uprawy drzew. Zrakowacenia rozwijające się na gałęziach i pniu często prowadza do zamierania całych drzew.
Ogólne zasady ochrony: karczowanie zamierających drzew, wycinanie porażonych gałęzi, wycinanie ran rakowych, opryskiwanie miedzianem w okresie nabrzmiewania pąków oraz na początku i przy końcu opadania liści.

14. Szara pleśń

Patogen: nazwa łacińska : Botrytis cinerea
Roślina żywicielska: fasola, pomidory, sałata, truskawki, maliny, porzeczki,   rośliny ozdobne i wiele innych roślin uprawnych
Główne objawy:  
 

 • szarobrunatne mokre plamy na liściach i kwiatach
 • strefowe zamieranie strąków
 • szary, pylący nalot grzybni na porażonych organach podczas wilgotnej pogody
 • miękka zgnilizna
   

Źródło pierwotnej infekcji: resztki porażonych roślin
Warunki sprzyjające rozwojowi grzyba: wysoka wilgotność powietrza i zranienia roślin 
Szkodliwość patogena: przedwczesne zamieranie całych roślin. Bardzo duże szkody wywołuje gnicie porażonych części rośliny.
Ogólne zasady ochrony: ograniczenie zranień w czasie zabiegów pielęgnacyjnych, dokładny zbiór roślin. Opryskiwanie Miedzianem na przemian z fungicydami z innych grup chemicznych.

15. Zaraza ogniowa

Patogen: nazwa łacińska bakterii : Ervinia amylovora
Roślina żywicielska: jabłoń, grusza 
Główne objawy:
 

 • zgorzel kwiatów i pędów.
 • rozległe rany na gałęziach i konarach.
 • wycieki jasnego śluzu z ran
 • szybki rozwój ran
 • choroba postępuje od najmłodszych części w koronie drzewa do starszych gałęzi i konarów
   

Źródło pierwotnej infekcji: porażone gałęzie i pędy
Warunki sprzyjające rozwojowi bakterii: wiosną wysoka wilgotność powietrza i temperatura powyżej 18-20°C
Szkodliwość patogena: choroba bardzo szybko wyniszcza porażone rośliny. W warunkach sprzyjających rozwojowi w ciągu kilku tygodni może zniszczyć cały sad., czy szkółkę. Największe zagrożenie występuje w okresie kwitnienia i wzrostu pędów.
Ogólne zasady ochrony: obowiązkowe prowadzenie lustracji drzew. W przypadku pojedynczych infekcji wycinanie i palenie porażonych pędów. W przypadku silnych infekcji, wycinanie i niszczenie porażonych drzew. Jedyne opryskiwanie ochronne Miedzianem lub innymi preparatami na bazie miedzi.

16. Zaraza ziemniaka

Patogen: Nazwa łacińska: Phytophtora infestans
Roślina żywicielska: ziemniak
Główne objawy:
 

 • rozległe brunatne wilgotne plamy na liściach
 • delikatny szarobiały nalot na dolnej stronie liści
 • zagłębione plamy na bulwach
   

Źródło pierwotnej infekcji: bulwy oraz samosiewy i chore rośliny ziemniaka, które wyrosły 
z sadzeniaków porażonych w ubiegłym okresie wegetacji
Warunki sprzyjające rozwojowi grzyba: wysoka wilgotność powietrza i stosunkowo niska temperatura (12-15°C)
Szkodliwość patogena: w sprzyjających warunkach grzyb może zniszczyć prawie wszystkie liście. Podczas przedłużającej się deszczowej pogody liście gniją, a w dni słoneczne zasychają. Plon bulw z porażonych ziemniaków jest stosunkowo niski. Na zakażonych bulwach powstają szarosinawe nieco wgłębione plamy, miąższ w miejscu plam sinieje. Grzyb może się dalej rozwijać na bulwach w przechowalniach i kopcach.
Ogólne zasady ochrony: dokładny zbiór bulw, zdrowe sadzeniaki, wczesne sadzenie, uprawa odmian odpornych, zabiegi fungicydowe.

17. Zaraza ziemniaka na pomidorze

Patogen: nazwa łacińska : Phtytophtora infestans
Roślina żywicielska: pomidor
Główne objawy:
 

 • duże brunatne plamy na liściach
 • zamieranie liści
 • brunatne, twarde guzy na owocach. Gnicie owoców
   

Źródło pierwotnej infekcji: resztki porażonych roślin
Warunki sprzyjające rozwojowi grzyba: wysoka temperatura i wilgotność powietrza
Szkodliwość patogena: jedna z najgroźniejszych chorób pomidora. Obniża znacząco ilość i jakość owoców.
Ogólne zasady ochrony: Uprawa odmian odpornych, unikanie bliskiego sąsiedztwa plantacji ziemniaka i pomidora, opryskiwanie miedzianem na przemian z fungicydami z innych grup chemicznych.

© 2017 Synthos. All rights reserved.