Spółka określiła Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie doskonalenia jakości, środowiska i bhp, która jest wsparciem dla realizacji Misji, Wizji oraz Strategii Grupy Synthos.

Zintegrowany System Zarządzania funkcjonujący w Synthos Agro Spółka z o.o. jest kontynuacją standardów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem budowanych od 1993 roku w Grupie Synthos.

Synthos Agro Spółka z o.o. posiada od maja 2018 roku certyfikaty na zgodność z standardami EN ISO 9001:2015 i EN ISO 14001:2015 oraz z PN-N 18001:2004 wydane przez TUV NORD ważne do maja 2021 roku.


Ze względu na ilość magazynowanych w zakładzie substancji niebezpiecznych spółka została zaliczona do kategorii zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR). Wynikiem zakwalifikowania do ZDR było opracowanie dokumentacji określonej przez Ustawę „Prawo Ochrony Środowiska”, tj.: Programu Zapobiegania Awariom, Raportu o Bezpieczeństwie, Wewnętrznego Planu Operacyjno Ratowniczego.

Na ewentualność wystąpienia awarii przemysłowej, gaszenia pożarów oraz minimalizacji skutków awarii spółka Synthos Agro Spółka z o.o. objęta jest nadzorem Zakładowej Służby Ratowniczej będącej w strukturach zakładu Synthos Dwory Spółka z o.o. s.j.


© 2021 Synthos. All rights reserved.