Porady praktyczne - Synthos Agro

PRAKTYCZNE PORADY DLA AMATORÓW

Środki ochrony roślin produkowane przez Synthos Agro Sp. z o.o. przeznaczone do stosowania przez amatorów to:
Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 SC, Curzate Cu 49, 5 WP, Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS, Floris AE w gotowej formie dyspensera aerozolowego.

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Zużycie cieczy użytkowej na 1 drzewo/krzew/m2
Opryskiwane rośliny    Ilość potrzebnej cieczy w litrach
Drzewa (w zależnosci od wielkości)    2-5 l na 1 drzewo
Krzewy (w zależności od wielkości)    1-2 l na 1 krzew
Rabaty kwiatowe, grządki (w zależnosci od wysokości)    1-2 l na m2

JAK ODMIERZYĆ POTRZEBNĄ ILOŚĆ ŚRODKA

Korzystaj z miarki dołączonej do opakowania!
W przypadku braku możliwości odmierzenia potrzebnej ilości środka przy użyciu wagi laboratoryjnej, menzurki, innej miarki, warto wiedzieć, że:
1 płaska łyżeczka    Miedzian 50 WP    2,5 g
Miedzian Extra 350 SC    5 ml
UWAGA! Łyżeczki użytej do odmierzania środków ochrony roślin nie wolno przeznaczać do innych celów. Przechowywać z dala od środków spożywczych, pasz dla zwierząt. Chronić przed dziećmi.

RADY - JAK STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN W OGRODZIE / DZIAŁCE

 1. Każdą chorobę czy szkodnika zwalczać tylko wtedy, kiedy jest to bezwzględnie konieczne.
 2. Nie wykonywać zabiegów na wszelki wypadek, jeżeli choroba czy szkodnik nie występują lub są bardzo nieliczne.
 3. Zwalczanie chorób i szkodników nie może być przypadkowe, lecz prowadzone w terminie, zgodnie z zaleceniami producenta.
 4. Przed przystąpieniem do zabiegu należy dokładnie przeczytać etykietę – instrukcje stosowania, zwracając szczególną uwagę na dawkowanie, środki ostrożności.
 5. Należy bezwzględnie przestrzegać okresów karencji. Przestrzeganie karencji dotyczy także roślin opryskanych przypadkowo (np. wskutek przenoszenia cieczy przez wiatr) lub uprawianych współrzędnie.
 6. Nie należy zwiększać zalecanych na opakowaniu dawek środka.
 7. Rośliny opryskiwać w bezdeszczowe i bezwietrzne dni, w godzinach porannych lub wieczornych. Unika się w ten sposób zniszczenia pszczół i wielu innych pożytecznych owadów.
 8. Tylko przy użyciu odpowiedniego opryskiwacza opryskiwanie roślin można wykonać prawidłowo. (stosowanie mioteł, pędzli itp. nie zapewni skuteczności zabiegu).
 9. Ciecz użytkową przygotować najlepiej bezpośrednio przed zabiegiem w ilości nie większej niż potrzebna.
 10. Lepiej zrobić mniejszą ilość cieczy użytkowej niż zostać z jej nadmiarem i potem musieć ją utylizować.
 11. Nie zużyte resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej dopiero po obeschnięciu opryskiwanych części roślin. Nie wylewać do kanalizacji.
 12. Pojemniki, w których przygotowywano ciecz użytkową przepłukać co najmniej trzykrotnie wodą, popłuczyny wlać do opryskiwacza i wypryskać na rośliny uprzednio opryskiwane.
 13. Wodę użytą do mycia opryskiwacza rozproszyć na powierzchni poprzednio opryskiwanej.

ZACHOWANIE ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI

 1. Podczas stosowania chemicznych środków ochrony roślin należy unikać kontaktu z jakąkolwiek odsłoniętą częścią ciała. W przypadku skażenia skóry czy oczu natychmiast przemyć je dużą ilością wody.
 2. W czasie przeprowadzania oprysków nie wolno jeść, pić ani palić tytoniu.
 3. Należy używać rękawic ochronnych, nosić okulary ochronne oraz odzież ochronną

OKRES KARENCJI

Okres karencji - (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji)

 

Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 SC:

 • jabłka, gruszki, wiśnie, czereśnie – 7 dni
 • brzoskwinie - nie dotyczy
 • pomidory, ogórki, fasola – 7 dni
 • rośliny opryskane przypadkowo (np. wskutek znoszenia cieczy przez wiatr) lub uprawiane współrzędnie – 7 dni

Curzate CU 49,5 WP

 • pomidor (w gruncie i pod osłonami) - 7 dni
 • ogórek (w gruncie) - 7 dni

RADY - JAK POSTĘPOWAĆ Z PUSTYM OPAKOWANIEM PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

 1. Puste opakowania po środku ochrony roślin należy zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
 2. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
 3. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Nie wolno ich wykorzystywać także jako surowce wtórne - nawet po najstaranniejszym umyciu.

RADY – JAK UTYLIZOWAĆ NIE ZUŻYTE, PRZETERMINOWANE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

 1. Niezużyte, bądź przeterminowane produkty przyjmowane są przez niektóre hurtownie i centra ogrodnicze, które zajmują się sprzedażą środków ochrony roślin. W każdym innym przypadku należy skontaktować się z producentem.
 2. Pozbywanie się środków chemicznych przez różnego rodzaju odpływy, kanalizację, ścieki wodne jest nielegalne.
 3. Nie należy ich także wyrzucać do koszów na śmieci ani gromadzić na wysypiskach śmieci.
 4. Najlepiej kupować tylko niezbędną ilość każdego produktu i jak najszybciej go zużyć/zastosować.

CO ROBIĆ W PRZYPADKU PODEJRZENIA O ZATRUCIE

 1. Należy natychmiast udać się do lekarza, informując o rodzaju stosowanego środka, a najlepiej pokazać mu opakowanie lub etykietę.
 2. Możliwy jest też kontakt z producentem środka ochrony roślin.

 

Synthos Orkan

Synthos Kaptan

Synthos Miedzian

© 2017 Synthos. All rights reserved.