MAGNEZIUM VIGOR

Nawóz w postaci sypkiej, zawierający drugorzędne składniki pokarmowe, stosowany dolistnie.

Należy go stosować w  trakcie aktywnego wzrostu roślin. Nawozu nie należy stosować na rośliny, których wzrost został zahamowany przez mróz, suszę, choroby lub szkodniki. Zaleca się jego aplikację w celu wyrównywania niedoborów magnezu w okresach największej wrażliwości roślin na brak dostępności tego składnika.

Składniki pokarmowe:

tlenek magnezu (MgO) całkowity - 20,0% (m/m),
trójtlenek siarki (SO 3 ) całkowity - 41,0 % (m/m) - 41.0% (m / m),
żelazo (Fe) całkowite - 0,42% (m/m).

Stosowanie środka:

zboża jare i ozime, ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak, kukurydza, rośliny strączkowe, warzywa w polu, jabłonie, pozostałe drzewa owocowe, truskawki

okres ważności:

5 lat

dostępne opakowania:

3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg

PODNOSI EFEKTYWNOŚĆ FOTOSYNTEZY I ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ ASYMILACYJNĄ ROŚLIN

uprawa

Zalecana dawka/ha

Termin stosowania

Zboże jare

Zboże ozime

1-2 kg

Stosować kilka razy w okresie od początku krzewienia do pojawienia się liścia flagowego włącznie. Dawkę 2,0kg stosować w okresie ochrony liścia figowego i kłosa w celu poprawy jakości ziarniaków.

Ziemniaki

2 kg

Stosować do dwóch razy w okresie wegetacyjnym. Pierwszy zabieg około 7 dni po pełni wschodów. Drugi po 10 – 14 dniach.

Buraki cukrowe

2 kg

Stosować raz lub dwa razy w okresie od 2-8 liści właściwych.

Rzepak

1,5 kg

Stosować dwa razy w okresie wegetacji. Raz w fazie pomiędzy 4-8 liściem właściwym, drugi raz w momencie wydłużania się pędów.

Kukurydza

1-2 kg

Stosować raz lub dwa razy w okresie od 2-8 liści właściwych.

Rośliny strączkowe

1-2 kg

Stosować raz lub dwa razy w okresie od 6-8 liści właściwych.

Warzywa w polu

1-2 kg

Po stwierdzeniu niedoborów magnezu: 3-5 oprysków co kilka dni.

Jabłonie

2-3 kg

Po kwitnieniu 3-4 razy co 10 dni.

Pozostałe drzewa owocowe

1-2 kg

Po kwitnieniu 3-4 razy co 10 dni.

Truskawki

1-2 kg

Po kwitnieniu 3-4 razy co 10 dni.

  • Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów, nie następuje wytrącanie się mikroelementów w gotowej cieczy roboczej. Całość zbalansowanych optymalnie składników pokarmowych Mg, S i Fe jest wykorzystana w stopniu maksymalnym przez roślinę.
  • Mikroelementy podawane są roślinom w najkorzystniejszej formie – chelatów lub stopniowo uwalnianych jonów, dzięki czemu są bardziej dostępne dla roślin, łatwo pobierane i przemieszczane w roślinie.
  • Wyjątkowo nowoczesny sposób kompleksowania jonów Mg i Fe kwasami organicznymi oraz zdolność nawozu do zakwaszania i kondycjonowania cieczy roboczej pozwala na optymalne wchłanianie składników pokarmowych i ich wykorzystanie przez roślinę, a także zapewnia wysoką mieszalność z różnymi agrochemikaliami.
  • Opryskiwanie roślin roztworem Magnezium Vigor stwarza mniejsze ryzyko uszkodzenia roślin, niż opryskiwanie roztworami prostych soli (np. siarczanami).
  • Nowoczesny nawóz dolistny dostarczający roślinom w sposób pełny wszystkich zawartych w nim mikroelementów.

Sprawdź pozostałe produkty