Kontakt

  • /A

Synthos AGRO Sp. z o.o.
ul. Chemików 1 (budynek B70)
32-600 Oświęcim


 

 

Regon 121299643
NIP 5492404093
VAT UE PL5492404093
ING Bank Śląski
50 1050 1445 1000 0023 5044 9019
Sąd Rejonowy w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,
nr rejestru KRS 0000361681,
wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 91 400,00 zł

ZESPÓŁ SPRZEDAŻY AGRO


ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

 

Rejon 1
Łukasz Kupisz
+48 605 101 179
lukasz.kupisz@remove-this.synthosgroup.com

Rejon 2
Leszek Franzblau
+48 601 462 378
leszek.franzblau@remove-this.synthosgroup.com

Rejon 3
Łukasz Ipochorski - Lenkiewicz
+48 887 778 799
lukasz.ipochorski-lenkiewicz@synthosgroup.com

Rejon 4
Anna Cyrkanowicz
+48 605 101 192
anna.cyrkanowicz@remove-this.synthosgroup.com

Rejon 5
+48 605 101 179

 

ZOBACZ MAPĘ W WERSJI PDF

Your browser does not support SVGs

Dział Sprzedaży

Kierownik ds. Kluczowych Klientów, Zespół Sprzedaży - Formulacja
Wiesława Kmita-Masłowska
+48 33 847 47 85

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) – dokument do pobrania

Dział Obsługi Klienta

P.O. Kierownik
Anna Romanowska
+48 33 847 42 79
Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta
Monika Demczuk
+48 33 847 37 49
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Urszula Lower
+48 33 847 35 68
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Dagmara Kwiatkowska
tel.: +48 33 847 38 61
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Monika Palka
+48 33 847 32 81

Ekspert ŚOR

Formularz kontaktowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (32600), przy ul. Chemików 1.

1. Wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000038981, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 39 697 500,00 zł, w całości wpłaconym, NIP: 5490002108, REGON: 070472049, zwana dalej „Synthos” lub „Administratorem”.

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą dedykowanego formularza kontaktowego, znajdującego się w serwisie w zakładce „Kontakt” lub poprzez adres mailowy: synthos.agro@remove-this.synthosgroup.com.

3. W celu zagwarantowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z wyznaczonym przez Synthos Inspektorem pod adresem: dpo@remove-this.synthosgroup.com.

4. Warunki przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności.

 

© 2017 Synthos. All rights reserved.