Kontakt - Synthos Agro

Kontakt

  • /A

Synthos Agro

tel. +48 33 847 47 77

fax +48 33 847 47 78

synthos.agro@remove-this.synthosgroup.com

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

 

Rejon 1
Elżbieta Urban
+48 603 600 140,
elzbieta.urban@remove-this.synthosgroup.com

Rejon 2
Agata Rabiej
+48 601 462 370,
agata.rabiej@remove-this.synthosgroup.com

Rejon 3
Leszek Franzblau
+48 601 462 378,
leszek.franzblau@remove-this.synthosgroup.com

Rejon 4

+48 601 462 372,

Rejon 5
Anna Cyrkanowicz
+48 605 101 192,
anna.cyrkanowicz@remove-this.synthosgroup.com

Rejon 6

+48 605 101 179,
 

ZOBACZ - mapa rejonów Kierowników ds. Kluczowych Klientów

 

 

Dział Sprzedaży

Dyrektor Sprzedaży (Środki Ochrony Roślin)
Grzegorz Sas
+ 48 33 847 21 51
Kierownik Sprzedaży (Formulacje i eksport)
Marek Kulec
+48 33 847 47 85
Specjalista ds. Kluczowych Klientów (formulacje i eksport)
Barbara Kawalec
+48 33 847 27 16

Dział Obsługi Klienta

Kierownik
Anna Pedyńska
+48 33 847 36 79
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Izabela Miranowicz
+48 33 847 37 49
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Urszula Lower
+48 33 847 35 68
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Justyna Ćwikła
+48 33 847 39 33
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Anna Kazała
+48 33 847 20 59, +48 885 982 318

Program AGRO360

Kontakt do programu lojalnościowego
AGRO360
+48 33 847 46 46

Ekspert ŚOR

Specjalista ds. Rejestracji
Małgorzata Dulska
+48 33 847 27 45

Formularz kontaktowy

Klauzula informacyjna

Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (32-600) przy ul. Chemików 1, w celu rozpatrzenia zgłoszenia i odpowiedzi na nie.
Synthos S.A. w celu właściwej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem dpo@synthosgroup.com
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia zgłoszenia i odpowiedzi na nie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak odpowiedzi.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przez Panią/Pana administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcą/odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Synthos S.A.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu.


Regon 070472049

NIP 549-00-02-108

VAT UE PL5490002108

Bank Pekao SA

59 1240 4748 1111 0000 4870 8755

Sąd Rejonowy w Krakowie,

XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego,

nr rejestru KRS 0000038981,

wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 39 697 500 zł

Synthos Spółka Akcyjna

ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

© 2017 Synthos. All rights reserved.