Kontakt - Synthos Agro

Kontakt

  • /A

Synthos Agro

tel. +48 33 847 47 77

fax +48 33 847 47 78

synthos.agro@remove-this.synthosgroup.com

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

 

Rejon 1
Elżbieta Urban
+48 603 600 140,
elzbieta.urban@remove-this.synthosgroup.com

Rejon 2
Agata Rabiej
+48 601 462 370,
agata.rabiej@remove-this.synthosgroup.com

Rejon 3
Leszek Franzblau
+48 601 462 378,
leszek.franzblau@remove-this.synthosgroup.com

Rejon 4
Daniel Rak
+48 601 462 372,
daniel.rak@synthosgroup.com

Rejon 5
Anna Cyrkanowicz
+48 605 101 192,
anna.cyrkanowicz@remove-this.synthosgroup.com

Rejon 6
Ireneusz Motylewski
+48 605 101 179,
ireneusz.motylewski@remove-this.synthosgroup.com

 

ZOBACZ - mapa rejonów Kierowników ds. Kluczowych Klientów

 

 

Dział Sprzedaży

Kierownik Sprzedaży (Formulacje i eksport)
Marek Kulec
Specjalista ds. Kluczowych Klientów (formulacje i eksport)
Barbara Kawalec

Dział Obsługi Klienta

Specjalista ds. Obsługi Klienta
Izabela Miranowicz
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Urszula Lower
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Justyna Ćwikła
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Anna Kazała

Program AGRO360

Kontakt do programu lojalnościowego
AGRO360

Ekspert ŚOR

Specjalista ds. Rejestracji
Małgorzata Dulska

Formularz kontaktowy

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (32-600), ul. Chemików 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000038981, o kapitale zakładowym w wysokości 39 697 500,00 zł, w całości wpłaconym, NIP: 5490002108, REGON: 070472049, e-mail: marketing@synthosgroup.com Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie wyłącznie w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych, a Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne dla świadczenia usług.

© 2017 Synthos. All rights reserved.