Kontakt - Synthos Agro

Kontakt

  • /A

Synthos Agro

tel. +48 33 847 47 77

fax +48 33 847 47 78

synthos.agro@remove-this.synthosgroup.com

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

 

Rejon 1
Elżbieta Urban
+48 603 600 140,
elzbieta.urban@remove-this.synthosgroup.com

Rejon 2
Agata Rabiej
+48 601 462 370,
agata.rabiej@remove-this.synthosgroup.com

Rejon 3
Leszek Franzblau
+48 601 462 378,
leszek.franzblau@remove-this.synthosgroup.com

Rejon 4
Daniel Rak
+48 601 462 372,
daniel.rak@synthosgroup.com

Rejon 5
Anna Cyrkanowicz
+48 605 101 192,
anna.cyrkanowicz@remove-this.synthosgroup.com

Rejon 6
Ireneusz Motylewski
+48 605 101 179,
ireneusz.motylewski@remove-this.synthosgroup.com

 

ZOBACZ - mapa rejonów Kierowników ds. Kluczowych Klientów

 

 

Dział Sprzedaży

Kierownik Sprzedaży (Formulacje i eksport)
Marek Kulec
+48 33 847 47 85
Specjalista ds. Kluczowych Klientów (formulacje i eksport)
Barbara Kawalec
+48 33 847 27 16

Dział Obsługi Klienta

Kierownik
Anna Pedyńska
+48 33 847 36 79
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Izabela Miranowicz
+48 33 847 37 49
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Urszula Lower
+48 33 847 35 68
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Justyna Ćwikła
+48 33 847 39 33
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Anna Kazała
+48 33 847 20 59, +48 885 982 318

Program AGRO360

Kontakt do programu lojalnościowego
AGRO360
+48 33 847 46 46

Ekspert ŚOR

Specjalista ds. Rejestracji
Małgorzata Dulska
+48 33 847 27 45

Formularz kontaktowy

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (32-600), ul. Chemików 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000038981, o kapitale zakładowym w wysokości 39 697 500,00 zł, w całości wpłaconym, NIP: 5490002108, REGON: 070472049, e-mail: marketing@synthosgroup.com Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie wyłącznie w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych, a Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne dla świadczenia usług.

© 2017 Synthos. All rights reserved.