Legalne środki ochrony roślin

  • /A

Produkty Synthos AGRO – legalny i jakościowy wybór

 

Środki Ochrony Roślin Synthos AGRO to gwarancja skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. Każdy z naszych Środków Ochrony Roślin przed wprowadzeniem na rynek przechodzi złożony i długotrwały proces rejestracji, skutkujący otrzymaniem zezwolenia wydanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

 

Synthos AGRO promuje bezpieczne, świadome i odpowiedzialne stosowanie Środków Ochrony Roślin zgodne z przepisami i normami obowiązującego prawa, według zasad integrowanej ochrony roślin oraz powszechnie przyjętej dobrej praktyki rolniczej i sadowniczej.

Stosowanie nielegalnych środków ochrony roślin, zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu odbiorców, kondycji upraw oraz wpływa niekorzystnie na środowisko naturalne. Konsekwencje używania środków z nielegalnych źródeł to: straty w plonach, zanieczyszczenie wody i gleby ale również straty finansowe w postaci grzywny, odebrania dotacji unijnych, a nawet odpowiedzialności karnej od 5 do 8 lat pozbawienia wolności.

 

Oryginalne, zarejestrowane w Polsce Środki Ochrony Roślin mają pewny skład, charakteryzują się wysoką jakością oraz pozwalają na bezpieczne użytkowanie względem odbiorców, upraw oraz środowiska naturalnego.

Cechy charakterystyczne legalnych Środków Ochrony Roślin*:

 

  1. Zakup środków ochrony roślin odbywa się na terenie Polski w sklepie: stacjonarnym lub internetowym posiadającym zezwolenie na sprzedaż środków ochrony roślin, wydane przez WIORiN.
  2. Zakupione środki ochrony roślin posiadają niezbędne zezwolenia, potwierdzające ich zarejestrowanie na terenie Polski, dzięki którym zostały dopuszczone do sprzedaży. Wykaz przebadanych i zarejestrowanych w Polsce środków znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  3. Zakupione środki ochrony roślin posiadają etykietę w języku polskim – trwale przytwierdzoną do opakowania. Opakowanie powinno być oryginalne, nieuszkodzone, zaopatrzone w numer serii, datę produkcji, numer zezwolenia na wprowadzenie do obrotu oraz dane firmy, która to zezwolenie posiada.
  4. Zakup legalnych środków ochrony roślin zawsze wiąże się z otrzymaniem dowodu zakupu w postaci: paragonu lub faktury VAT.
  5. Oryginalne opakowanie produktu posiada dodatkowe zabezpieczenia – każda firma, również Synthos AGRO, posiada własne zabezpieczenia przed fałszerzami.


* W Portfolio Synthos AGRO znajdują się również produkty niebędące Środkami Ochrony Roślin (np.: nawozy, środki pomocnicze, produkty z segmentu dom i ogród), których opakowania także posiadają niezbędne zabezpieczenia.

Jak rozpoznać oryginał? Zabezpieczenia produktów Synthos AGRO

© 2017 Synthos. All rights reserved.