Nawozy

 

Nawozy to bardzo liczna grupa środków używanych w uprawie roślin powodujących zwiększenie wysokości i jakości plonowania. Nawozy dostarczają roślinom niezbędne do wzrostu i rozwoju składniki pokarmowe – makroelementy: N (azot), P (fosfor), K (potas), Ca (wapń), Mg (magnez), S (siarka), Fe (żelazo) i mikroelementy: Mn (mangan), Cu (miedź), Zn (cynk), B (bor), Mo (molibden).

Nawozy mogą być stosowane doglebowo lub dolistnie (tzw. dokarmianie pozakorzeniowe).

 

 

 

Rośliny pobierają potrzebne im do życia składniki pokarmowe przede wszystkim za pomocą systemu korzeniowego. Pobierane przez korzenie składniki umożliwiają roślinie dobre ukorzenienie, prawidłowy wzrost i rozwój, a w konsekwencji wysoki plon.

Dokarmianie pozakorzeniowe jest konieczne i stanowi uzupełnienie nawożenia doglebowego. Dolistne stosowanie nawozów w uprawach rolniczych i ogrodniczych pozwala na szybkie usunięcie nagłych niedoborów składników pokarmowych spowodowanych np. suszą, ogólnymi niedoborami składników pokarmowych w glebie i tym samym w roślinie.

W myśl prawa Liebiga tylko racjonalne nawożenie daje możliwość uzyskania wysokiej jakości plonu. Prawo Liebiga mówi, że plon rośliny zależy od wielkości dawki tego składnika, który znajduje się w glebie w najmniejszych ilościach w porównaniu z innymi niezbędnymi składnikami.

SADFOS K

Wspomaga naturalne mechanizmy obronne roślin oraz znacząco poprawia ich odporność.

Płynny preparat mineralny do stosowania dolistnego. Zawiera fosfor i potas.

Składniki pokarmowe: wszystkie składniki są rozpuszczalne w wodzie. Pięciotlenek fosforu P2O5 26,0% (m/m). Tlenek potasu K2O 17,0% (m/m). Dostarcza fosfor w formie, która wykorzystywana jest przez rośliny w wydłużonym okresie czasu oraz jest źródłem łatwo przyswajalnego potasu.

okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 20 l

FROSAD

Preparat ograniczający negatywny wpływ przymrozków wiosennych na rośliny. Frosad przeznaczony jest do ograniczania uszkodzeń kwiatów drzew i krzewów owocowych oraz innych roślin uprawnych w czasie wiosennych przymrozków. Unikalna forma i kompozycja składników zwiększa odporność roślin na przymrozki.

okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: 5 l

 

 

MAGNEZIUM VIGOR

Nawóz WE w postaci sypkiej, zawierający drugorzędne składniki pokarmowe, stosowany dolistnie.

Składniki pokarmowe: tlenek magnezu (Mg0) całkowity 20,00% (m/m), trójtlenek siarki (S03) całkowity 41,00 % (m/m), Żelazo (Fe) całkowite 0,42% (m/m).

Należy go stosować w  trakcie aktywnego wzrostu roślin. Nawozu nie należy stosować na rośliny, których wzrost został zahamowany przez mróz, suszę, choroby lub szkodniki. Zaleca się jego aplikację w celu wyrównywania niedoborów magnezu w okresach największej wrażliwości roślin na brak dostępności tego składnika. 

Magnezium Vigor
1. Nowoczesny nawóz dolistny dostarczający roślinom w sposób pełny wszystkich zawartych w nim mikroelementów.
2. Mikroelementy podawane są roślinom w najkorzystniejszej formie – chelatów lub stopniowo uwalnianych jonów, dzięki czemu są bardziej dostępne dla roślin, łatwo pobierane i przemieszczane w roślinie.
3. Wyjątkowo nowoczesny sposób kompleksowania jonów Mg i Fe kwasami organicznymi oraz zdolność nawozu do zakwaszania i kondycjonowania cieczy roboczej pozwala na optymalne wchłanianie składników pokarmowych i ich wykorzystanie przez roślinę, a także zapewnia wysoką mieszalność z różnymi agrochemikaliami.
4. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów, nie następuje wytrącanie się mikroelementów w gotowej cieczy roboczej. Całość zbalansowanych optymalnie składników pokarmowych Mg, S i Fe jest wykorzystana w stopniu maksymalnym przez roślinę.
5. Opryskiwanie roślin roztworem Magnezium Vigor stwarza mniejsze ryzyko uszkodzenia roślin, niż opryskiwanie roztworami prostych soli (np. siarczanami).

okres ważności: 5 lat

dostępne opakowania: 3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg

 

IN-CORNO®

IN-CORNO® jest wysoce skoncentrowanym płynnym produktem nawozowym, opartym na specjalnie ukierunkowanych ekstraktach roślinnych i mikroelementach. IN-CORNO® jest naturalnym produktem pochodzenia roślinnego. Produkt jest uzyskiwany w wyniku specjalnego procesu infuzji w niskiej temperaturze. Mikroelementy zawarte w produkcie występują w postaci dostępnej i łatwo przyswajalnej dla roślin formy. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, stąd nie przewiduje się
negatywnego wpływu dla środowiska i zdrowia ludzi.

Składniki pokarmowe: Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie - 1,6 % (m/v); Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie - 0,6 % (m/v).


IN-CORNO:

1. Przeznaczony do stosowania w uprawach kukurydzy.
2. Wchłaniany przez liście i korzenie roślin, a następnie transportowany do obwodowych organów rośliny.
3. Umożliwia szybką regenerację roślin po okresach stresu oraz  stymuluje je do obrony przed stresami środowiskowymi. Ekstrakty roślinne działają jako naturalne aktywatory fizjologii roślin.
4. Działa od dwóch do trzech tygodni, po których może być konieczna kolejna aplikacja produktu płynnego (w zależności od warunków pogodowych i presji szkodników).

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 10 l

 

Producent i sprzedawca gwarantują jedynie skład oraz jakość produktu. Za użytkowanie  oraz prawidłowe stosowanie produktu odpowiedzialność ponosi bezpośredni użytkownik. Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w etykiecie.
 

IN-PATATA®

IN-PATATA® jest wysoce skoncentrowanym płynnym produktem nawozowym, opartym na specjalnie ukierunkowanych ekstraktach roślinnych i mikroelementach. IN-PATATA® jest naturalnym produktem pochodzenia roślinnego. Jest uzyskiwany w wyniku specjalnego procesu fermentacji i nie stwarza ryzyka pojawienia się pozostałości w glebie ani w uprawie. Mikroelementy zawarte w produkcie występują w formie schelatowanej, która jest najlepiej pobieraną i przyswajalną przez rośliny. Produkt nie stwarza żadnego zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi oraz jest dozwolony w rolnictwie ekologicznym.IN-PATATA jest wysoce skoncentrowanym płynnym produktem nawozowym, opartym na specjalnie ukierunkowanych ekstraktach roślinnych i mikroelementach. IN-PATATA jest naturalnym produktem 
pochodzenia roślinnego. Produkt jest uzyskiwany w wyniku specjalnego procesu infuzji w niskiej temperaturze. Mikroelementy zawarte w produkcie występują w postaci dostępnej i łatwo przyswajalnej dla roślin formy. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, stąd nie przewiduje sięnegatywnego wpływu dla środowiska i zdrowia ludzi.


Składniki pokarmowe: Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie - 1,6 % (m/v); Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie - 0,6 % (m/v).


IN-PATATA:
1. Przeznaczony do stosowania w uprawach ziemniaków.
2. Wchłaniany przez liście i korzenie roślin, a następnie transportowany do obwodowych organów rośliny.
3. Umożliwia szybką regenerację roślin po okresach stresu oraz stymuluje je do obrony przed stresami środowiskowymi. Ekstrakty roślinne działają jako naturalne aktywatory fizjologii roślin.
4. Działa od dwóch do czterech tygodni, po których może być konieczna kolejna aplikacja produktu płynnego (w zależności od warunków pogodowych i presji szkodników).

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 10 l

 

Producent i sprzedawca gwarantują jedynie skład oraz jakość produktu. Za użytkowanie  oraz prawidłowe stosowanie produktu odpowiedzialność ponosi bezpośredni użytkownik. Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w etykiecie.

KUPROSAL 25

Nawóz mineralny w formie płynnej, zawierający miedź (Cu) w postaci tlenochlorku miedzi, przeznaczony do stosowania dolistnego.

Służy do nawożenia roślin sadowniczych i ogrodniczych. Nawóz ten zaleca się stosować w czasie wegetacji, szczególnie w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na miedź. Nawóz stosować, kiedy liście roślin są suche. Nie stosować przed spodziewanym deszczem.
 

Składniki pokarmowe: Miedź (Cu) całkowita – 25,0 % (m/m)

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 5 l

 

KUPROSAL 50, POWER MIEDŹ 50 WP, MAGIC MIEDŹ 50

Produkt dostępny również pod nazwamI handlowymi: POWER MIEDŹ 50 WP, MAGIC MIEDŹ 50

 

Nawóz mineralny w formie proszku, zawierający miedź (Cu) w postaci tlenochlorku miedzi, przeznaczony do stosowania dolistnego.

Służy do nawożenia roślin sadowniczych i ogrodniczych. Nawóz ten zaleca się stosować w czasie wegetacji, szczególnie w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na miedź. Nawóz stosować, kiedy liście roślin są suche. Nie stosować przed spodziewanym deszczem.

Składniki pokarmowe: Miedź (Cu) całkowita – 50,0 % (m/m)

okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: 10 kg

 

MAGNESIUM SULFATE 7H

Siarczan magnezu siedmiowodny jest nawozem przeznaczony do nawożenia i dokarmiania dolistnego oraz fertygacji (nawożenia z nawadnianiem) w uprawach tradycyjnych, jak i bezglebowych (hydroponicznych). Uniwersalny nawóz dla wszystkich roślin uprawnych. Stosowany w rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie. Nawóz stosować w trakcie aktywnego wzrostu roślin. Aplikację zaleca się szczególnie w celu wyrównywania niedoborów magnezu i siarki w okresach największej wrażliwości roślin na brak dostępności tych składników. Skuteczny w nawożeniu doglebowym gleb ubogich w magnez, ale o uregulowanym odczynie (pH > 6,5). W czasie upalnej pogody oprysk wykonać rano lub późnym wieczorem.
Nawóz w postaci kryształów, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, bez zanieczyszczeń obcych.

 

Składniki pokarmowe: tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie – 16% (m/m). Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie – 32% (m/m).

Siarczan Magnezu siedmiowodny:

1. Zalecany do dolistnego dokarmiania magnezem i siarką zbóż od fazy krzewienia do kłoszenia, ziemniaków, buraków, roślin strączkowych.

2. Polecany do dolistnego dokarmiania upraw o dużym zapotrzebowaniu na siarkę, takich jak: rzepak.

3. Nawóz znajduje szerokie zastosowanie do fertygacji upraw ogrodniczych pod osłonami: pomidora, ogórka, papryki..

4. Szczególnie przydatny do fertygacji przez systemy nawadniania kroplowego.

5. Do wzbogacania podłoży ogrodniczych (np. substratów torfowych) do rozsad roślin warzywnych i uprawy roślin pod osłonami.

5. Składnik mieszanek nawozowych

6. Nawóz WE

okres przydatności do stosowania: 5 lat

dostępne opakowania:  25 kg 

 

ETYKIETA MAGNESIUM SULFATE 7H

© 2021 Synthos. All rights reserved.