Szukaj w tabeli


PRODUKTSUBSTANCJA AKTYWNA/SKŁADNIK
FUNGICYDY 
TORES 250 EC / VALOR 250 EC / WEZEN 250 EC / FERTEN 250 EC / BLUNA 250 EC / HAJMON 250 ECdifenokonazol – 250 g/l
INSEKTYCYDY 
GROT 18 ECabamektyna – 18 g/l
K-PAKsilikonowy produkt owadobójczy
NAWOZY 
SADFOS Kfosforyn potasu (P2O5 – 26% m/m, K2O – 17% m/m)

© 2021 Synthos. All rights reserved.