Usługi formulacji

  • /A

Kompleksowe usługi formulacyjne

Współpraca
z dedykowanym działem R&D
oraz Laboratorium Jakości
na każdym etapie procesu

Produkcja wszystkich
form użytkowych
jednocześnie bez ryzyka
kroskontaminacji

Szeroki zakres formulacji:
SL, EC, SC, WP, WG

Różne kategorie produktowe:
herbicydy,
fungicydy,
insektycydy

7 linii produkcyjnych
oddzielne dla herbicydów
oraz fungicydów i insektycydów

Wydajność produkcji

FormulacjaProduktWydajność
SL IHERBICYDYdo 20 000 L / dobę
SL IIHERBICYDY na bazie glifosatudo 20 000 L / dobę
EC IHERBICYDYdo 15 000 L / dobę
EC IIFUNGICYDY I INSEKTYCYDYdo 15 000 L / dobę
SC IHERBICYDYdo 8 000 L / dobę
SC IIFUNGICYDY I INSEKTYCYDYdo 8 000 L / dobę
WP, WGFUNGICYDY I INSEKTYCYDYdo 5 000 kg / dobę

Dedykowane instalacje

Osobne instalacje dla środków chwastobójczych,
preparatów o działaniu grzybobójczym i produktów owadobójczych.
Ograniczenie wpływu instalacji na środowisko naturalne.

© 2017 Synthos. All rights reserved.